Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 633KB) Gweld fel HTML (715KB)

 

(09.00)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Ni chafwyd ymddiheuriadau.

(09.00)

2.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

(09.00 - 10.30)

3.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17: Sesiwn dystiolaeth 2

Jon Rae - Rheolwr Adnoddau, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Y Cynghorydd Anthony Hunt - Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen / Dirprwy Lefarydd Cyllid, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Y Cynghorydd Huw David – Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr / Llefarydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

Papur 1 - Ymateb Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) i'r ymgynghoriad

Briff y Gwasanaeth Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan: Jon Rae - Cyfarwyddwr Adnoddau, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru; Y Cynghorydd Anthony Hunt - Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen / Dirprwy Lefarydd Cyllid ac Adnoddau, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru; a'r Cynghorydd Huw David - Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr / Llefarydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17.

3.2 Datganodd Peter Black AC fuddiant perthnasol o dan Reol Sefydlog 17.24A.

(10.45 - 12.15)

4.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17: Sesiwn dystiolaeth 3

Adam Cairns - Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Steve Moore - Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

 

Papur 2 – Ymateb Conffederasiwn GIG Cymru i'r ymgynghoriad

Briff y Gwasanaeth Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan: Adam Cairns - Prif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro; a Steve Moore - Prif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17.

(13.00 - 14.00)

5.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17: Sesiwn dystiolaeth 4

Dr Victoria Winckler - Cyfarwyddwr Sefydliad Bevan

Michael Trickey – Cynghorydd Cymru, Sefydliad Joseph Rowntree

 

Papur 3 - Ymateb Sefydliad Bevan i'r ymgynghoriad

Papur 4 – Ymateb Sefydliad Joseph Rowntree i’r ymgynghoriad

Briff y Gwasanaeth Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:  Dr Victoria Winckler - Cyfarwyddwr, Sefydliad Bevan; a Michael Trickey - Ymgynghorydd Cymru, Sefydliad Joseph Rowntree ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17.

5.2 Datganodd Mike Hedges AC a Christine Chapman AC fuddiannau perthnasol o dan Reol Sefydlog 17.24A.

(14.00 - 14.30)

6.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17: Sesiwn dystiolaeth 5

Eleri Butler - Prif Weithredwr Cymorth i Ferched Cymru

 

Papur 5 – Ymateb Cymorth i Ferched Cymru i'r ymgynghoriad

Briff y Gwasanaeth Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Eleri Butler - Prif Weithredwr, Cymorth i Ferched Cymru ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17.

(14.30)

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitemau 8 a 9.

 

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

(14.30 - 14.45)

8.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17: Trafod y dystiolaeth

Papur 6 – Llythyr oddi wrth y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth – 7 Ionawr 2016

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(14.45 - 14.50)

9.

Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Trefn y Broses Ystyried

Papur 7 - Trefn ystyried ar gyfer Cyfnod 2

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Cytunodd y Pwyllgor i ddilyn y drefn ystyried a ganlyn ar gyfer Gwelliannau Cyfnod 2 y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru):

Adrannau

2 - 34

36 - 79

35

81 – 114

80

116 - 154

115

155 - 161

162 - 168

170 - 182

169

183 - 185

186 – 193

1

Teitl hir