Agenda

Lleoliad: Lleoliad Allanol. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.00 - 12.30)

1.

Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Digwyddiad i randdeiliaid

Bydd y Pwyllgor Cyllid yn cynnal digwyddiad ymgysylltu a fydd yn rhoi cyfle i randdeiliaid gwadd amlinellu eu barn i Aelodau'r Pwyllgor ar y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru).

 

Sylwer - nid yw'r digwyddiad hwn yn agored i'r cyhoedd.

 

Papur 1 - Brîff ymchwil

Dogfennau ategol: