Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Lleoliad Allanol. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod (PDF 550KB) Gweld fel HTML (PDF 413KB)

Gwybodaeth ychwanegol (PDF 173KB) Gweld fel HTML (PDF 12KB)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Keith Davies AC, Eluned Parrott AC, Dafydd Elis-Thomas AC, Gwenda Thomas AC a Mohammad Asghar AC. Dirprwyodd Janet Haworth AC ar ran Mohammad Asghar AC.

2.

Ymchwiliad i’r Blaenoriaethau ar gyfer Dyfodol Seilwaith y Rheilffyrdd yng Nghymru

(09.00-10.00)

2.1

Ymchwiliad i’r Blaenoriaethau ar gyfer Dyfodol Seilwaith y Rheilffyrdd yng Nghymru - grwpiau buddiant byd busnes a'r rheilffyrdd

Iwan Prys Jones, Rheolwr Rhaglenni, Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Rebecca Maxwell, Cyfarwyddwr Corfforaethol yr Economi a Pharth y Cyhoedd, Cyngor Sir Ddinbych

Y Cynghorydd Pat Hackett, Cadeirydd Cynghrair Mersi a'r Ddyfrdwy

Jim Steer, Cyfarwyddwr, Greengauge 21

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.1 Atebodd Iwan Prys Jones, Rebecca Maxwell, y Cynghorydd Pat Hackett a Jim Steer gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

(10.15-11.00)

2.2

Ymchwiliad i’r blaenoriaethau ar gyfer dyfodol seilwaith y rheilffyrdd yng Nghymru - grwpiau buddiant cludo nwyddau

Robin C Smith, Cynrychiolydd Cymru, Rail Freight Group

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2.1 Atebodd Robin C Smith gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

(11.00-12.10)

2.3

Ymchwiliad i’r blaenoriaethau ar gyfer dyfodol seilwaith y rheilffyrdd yng Nghymru - Cyrff rheilffyrdd o Ogledd Lloegr a Gorllewin Canolbarth Lloegr

Ben Still, Cyfarwyddwr Gweithredol Awdurdod Cyfun Dinas-ranbarth Sheffield, Transport for the North

Pete Brunskill, Rheolwr Rhanddeiliaid (Dros Dro) Rail North Limited

Lorna McHugh, Transport for the North a Rail North Limited

Toby Rackliff, Rheolwr Polisi a Strategaeth Rheilffyrdd, West Midlands Integrated Transport Authority a West Midlands Rail Ltd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.3.1 Atebodd Ben Still, Pete Brunskill, Lorna McHugh a Toby Rackliff gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

(13.00-14.00)

2.4

Ymchwiliad i’r blaenoriaethau ar gyfer dyfodol seilwaith y rheilffyrdd yng Nghymru - cwmnïau gweithredu trenau

Michael Tapscott, Cyfarwyddwr Prosiectau, Trenau Arriva Cymru

Roger Cobbe, Cyfarwyddwr Polisi, Arriva Trains UK

Richard Rowland, Cyfarwyddwr Cynghrair Rhaglen y Gorllewin a Chynllunio, Great Western Railway

John Pockett, Rheolwr dros Gymru, Great Western Railway

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.4.1 Atebodd Michael Tapscott, Roger Cobbe, Richard Rowland a John Pockett gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

3.

Papurau i’w nodi

3.1

Cyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016 - 17

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.1 Nododd y Pwyllgor y papur.

3.2

Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2.1 Nododd y Pwyllgor y papur.

3.3

Dyfodol Masnachfraint Rheilffyrdd Cymru a'r Gororau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3.1 Nododd y Pwyllgor y papur.

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod a dechrau'r cyfarfod nesaf.

Cofnodion:

4.1 Cytunodd y Pwyllgor i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod a dechrau’r cyfarfod nesaf.

(14.00-14.10)

5.

Trafodaeth ar ymateb Llywodraeth Cymru i'r Adroddiad ar Gynlluniau Trafnidiaeth yn ystod Cwpan Rygbi'r Byd

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru i'r Adroddiad ar Gynlluniau Trafnidiaeth yn ystod Cwpan Rygbi'r Byd.