Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 385KB) Gweld fel HTML (287KB)

 

(09.15 - 09.30)

1.

Trafodaeth am yr Adroddiad ar y dystiolaeth a gasglwyd mewn prthynas â'r Ddeddf Teithio Llesol

Cofnodion:

1.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr Adroddiad Drafft ar Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013

2.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

2.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Keith Davies AC a Gwenda Thomas AC.

3.

Ymchwiliad i’r Blaenoriaethau ar gyfer dyfodol Seilwaith y Rheilffyrdd yng Nghymru

(09.30-10.30)

3.1

Ymchwiliad i’r Blaenoriaethau ar gyfer dyfodol Seilwaith y Rheilffyrdd yng Nghymru - Grwpiau Busnes

Elgan Morgan, Rheolwr Polisi a Chynrychiolaeth, Siambr Fasnach De Cymru

Paul Bradshaw, Rheolwr Logisteg, Tata Steel

Nigel Jones, Pennaeth Cynllunio a Strategaeth, DB Schenker Rail UK

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.1 Atebodd Elgan Morgan, Paul Bradshaw a Nigel Jones gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

3.1.2 Cynigiodd Nigel Jones ddarparu gwybodaeth bellach mewn perthynas ag arolwg y Rail Freight Group am y rhesymau y mae busnesau yn dewis cludo nwyddau ar y rheilffyrdd.

(10.45-11.30)

3.2

Ymchwiliad i’r Blaenoriaethau ar gyfer dyfodol Seilwaith y Rheilffyrdd yng Nghymru - Safbwynt Academaidd

Yr Athro Stuart Cole, Athro Emeritws mewn Trafnidiaeth, Canolfan Ymchwil Trafnidiaeth Cymru, Prifysgol De Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2.1 Atebodd yr Athro Stuart Cole gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

(11.30-12.30)

3.3

Ymchwiliad i’r Blaenoriaethau ar gyfer dyfodol Seilwaith y Rheilffyrdd yng Nghymru - Grwpiau Buddiannau Teithwyr a Rheiffyrdd

Mike Hewitson, Pennaeth Polisi a Materion, Ffocws ar Drafnidiaeth

David Beer, Swyddog Gweithredol Teithwyr, Ffocws ar Drafnidiaeth

Rowland Pittard, Ysgrifennydd, Railfuture Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3.1 Atebodd Mike Hewitson, David Beer a Rowland Pittard gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.