Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 367KB) Gweld fel HTML (380KB)

 

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Joyce Watson AC, Keith Davies AC a Gwenda Thomas AC.

1.2 Dirprwyodd Sandy Mewies AC ar ran Joyce Watson AC.

(09.30-10.30)

2.

Ymchwiliad i Wasanaethau Bysiau a Thrafnidiaeth Gymunedol yng Nghymru - Cydffederasiwn Cludiant Teithwyr Cymru

John Pockett, Cyfarwyddwr, Cysylltiadau Llywodraethol, Cydffederasiwn Cludiant Teithwyr Cymru

Justin Davies, Cadeirydd, Cydffederasiwn Cludiant Teithwyr Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd John Pockett a Justin Davies gwestiynau gan Aelodau o’r Pwyllgor.

(10.40-11.40)

3.

Ymchwiliad i Wasanaethau Bysiau a Thrafnidiaeth Gymunedol yng Nghymru - Llywodraeth leol

Jane Lee, Swyddog Polisi, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Darren Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu, Cyngor Sir Penfro

Richard Cope, Rheolwr Busnes (Trafnidiaeth i Deithwyr a Strategaeth Drafnidiaeth), Cyngor Sir Fynwy a Chadeirydd Cymdeithas Swyddogion Cydgysylltu Trafnidiaeth Cymru

Huw Morgan, Arweinydd Tîm yr Uned Trafnidiaeth Integredig, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a Chadeirydd Gweithgor Bysiau De-ddwyrain Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Jane Lee, Darren Thomas, Richard Cope a Huw Morgan gwestiynau gan Aelodau o’r Pwyllgor.

(11.40-12.25)

4.

Ymchwiliad i Wasanaethau Bysiau a Thrafnidiaeth Gymunedol yng Nghymru - Gwybodaeth a rheoleiddio

Nick Jones, Comisiynydd Traffig dros Ardal Drafnidiaeth Cymru

Graham Walter, Rheolwr Gyfarwyddwr, Traveline Cymru

Jo Foxall, Rheolwr Marchnata a Dirprwy Reolwr Cyffredinol, Traveline Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd Nick Jones, Graham Walter a Jo Foxall gwestiynau gan Aelodau o’r Pwyllgor.

5.

Papurau i'w nodi

5.1

Cynlluniau Trafnidiaeth yn ystod Cwpan Rygbi'r Byd 2015

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1.1 Nodwyd y papur gan y Pwyllgor.

5.2

Ymchwiliad i Botensial yr Economi Forol yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.2.1 Nodwyd y papur gan y Pwyllgor.

5.3

Dyfodol Masnachfraint Rheilffyrdd Cymru a'r Gororau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.3.1 Nodwyd y papur gan y Pwyllgor.

5.4

Cyfleoedd Cyflogaeth i Bobl dros 50 Oed

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.4.1 Nodwyd y papur gan y Pwyllgor.

5.5

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Diwygio Lles a Gwaith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.5.1 Nodwyd y papur gan y Pwyllgor.