Agenda a chofnodion drafft

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Policy: Siân Phipps 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Julie James AC a David Rees AC.Nid oedd unrhyw ddirprwyon.

 

2.

Adroddiad drafft ar ddyfodol Masnachfraint Cymru a’r Gororau (09.30-10.10)

Dogfennau ategol:

EBC(4)-41-13(p1) - Adroddiad drafft ar ddyfodol Masnachfraint Cymru a’r Gororau

Cofnodion:

2.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft ar ddyfodol Masnachfraint Cymru a'r Gororau, yn amodol ar fân newidiadau.Trafododd y Pwyllgor yr eitem hon yn breifat.

 

3.

Papur cwmpasu ar yr ymchwiliad i Fasnach a Mewnfuddsoddi (10.10-10.30)

Dogfennau ategol:

Papur cwmpasu ar yr ymchwiliad i Fasnach a Mewnfuddsoddi

Cofnodion:

3.1. Cytunodd y Pwyllgor ar y papur cwmpasu ar yr ymchwiliad i Fasnach a Mewnfuddsoddi, yn amodol ar fân newidiadau.Trafododd y Pwyllgor yr eitem hon yn breifat.

 

 

4.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nododd y Pwyllgor gofnodion y cyfarfod blaenorol.