Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Cyswllt: Siân Phipps 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Ymchwiliad i Entrepreneuriaeth ymhlith Pobl Ifanc: Trafod yr Adroddiad Drafft

Dogfennau ategol:

EBC(4)-37-13(p1) – Adroddiad drafft

 

 

Cofnodion:

1.1 Ystyriodd y Pwyllgor yr eitem hon mewn sesiwn breifat.

 

2.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon (10.00)

Cofnodion:

2.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Mick Antoniw AC, Julie James AC a David Rees AC. Nid oedd neb yn dirprwyo.

 

3.

Ymchwiliad i Ddyfodol Masnachfraint Rheilffordd Cymru a'r Gororau (sesiwn dystiolaeth panel) (10.00-11.00)

Tystion:

 

Angel Trains:

 

·         Kevin Tribley, Prif Swyddog Gweithredu

 

Porterbrook Leasing Company Limited:

 

·         Keith Howard, Cyfarwyddwr Masnachol

 

Dogfennau ategol:

EBC(4)-37-13(p2) - WBF90 - Angel Trains

EBC(4)-37-13(p3) - WBF24 - Porterbrook Leasing Company Limited

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o gwmnïau cerbydau - Angel Trains a Porterbrook Leasing Company Limited

 

 

4.

Ymchwiliad i Ddyfodol Masnachfraint Rheilffordd Cymru a'r Gororau (sesiwn dystiolaeth panel) (11.15-12.00)

Tystion:

 

Cymdeithas y Partneriaethau Rheilffordd Cymunedol (ACoRP):

 

  • Neil Buxton, Rheolwr Cyffredinol

 

Canolfan Ymchwil Trafnidiaeth Cymru, Prifysgol De Cymru

 

·         Yr Athro Stuart Cole, Athro Emeritws ym maes Trafnidiaeth

 

Dogfennau ategol:

EBC(4)-37-13(p4) - WBF85 - Cymdeithas y Partneriaethau Rheilffordd Cymunedol

EBC(4)-37-13(p5) - WBF62 - Stuart Cole

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Neil Buxton, Rheolwr Cyffredinol,  Cymdeithas Partneriaethau Rheilffyrdd Cymunedol, a'r Athro Emeritws Stuart Cole, Canolfan Ymchwil Trafnidiaeth Cymru, Prifysgol De Cymru.

 

 

 

5.

Papurau i’w nodi

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nododd y Pwyllgor gofnodion y cyfarfod blaenorol (3 Hydref 2013)