Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

(09.15)

1.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.22 i ethol Cadeirydd dros dro

Cofnodion:

1.1 Oherwydd bod David Rees, Cadeirydd y Pwyllgor wedi anfon ei ymddiheuriadau, gofynnodd y Clerc am enwebiadau ar gyfer ethol Cadeirydd dros dro yn unol â Rheol Sefydlog 17.22. Enwebodd Elin Jones, gyda chefnogaeth Gwyn Price, Lynne Neagle, ac fe'i hetholwyd.

(09.15)

2.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

2.1 Roedd Joyce Watson yn dirprwyo ar ran David Rees.

(09.15)

3.

Papurau i’w nodi

3.1

Cofnodion y cyfarfod ar 11 Tachwedd 2015

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1a Nododd y Pwyllgor y cofnodion.

3.2

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): gwybodaeth ychwanegol gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol.

(09.15)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

(09.15 - 09.20)

5.

Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): trafodaeth am drefn ystyried trafodion Cyfnod 2

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y drefn o ystyried trafodion Cyfnod 2 Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru).

(09.20 - 09.45)

6.

Bil Cymru drafft: trafod y canfyddiadau

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor lythyr drafft i'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol a chytuno arno.

(09.45 - 12.30)

7.

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft. Cytunodd y Pwyllgor i drafod yr adroddiad drafft eto yn ei gyfarfod ar 25 Tachwedd 2015.

(13.15 - 15.00)

8.

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): trafod yr adroddiad drafft

Cofnodion:

8.1 Cwblhaodd y Pwyllgor ei fusnes ar gyfer 19 Tachwedd cyn yr egwyl ginio.