Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.15)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 

(09.15 - 11.15)

2.

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft. Cytunodd y Pwyllgor i roi ystyriaeth bellach i'r adroddiad drafft yn ei gyfarfod ar 11 Tachwedd 2015.

 

(11.30 - 12.30)

3.

Bil Cymru drafft: trafod effaith y Bil ar gymhwysedd deddfwriaethol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ni lwyddodd y Pwyllgor i gyrraedd yr eitem hon. Bydd yn dychwelyd ati yn y dyfodol.

 

(12.30)

4.

Papurau i’w nodi

4.1

Cofnodion y cyfarfodydd ar 15 a 21 Hydref 2015

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1a Nododd y Pwyllgor gofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 15 a 21 Hydref 2015.

 

4.2

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): gwybodaeth ychwanegol gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol.

 

4.3

Rheoliadau Gofal a Chymorth (Cymhwystra) (Cymru) 2015: gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

4.4

Cyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17: gohebiaeth gan y Pwyllgor Cyllid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.4a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.