Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 414KB) Gweld fel HTML (356KB)

(09.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

1.2 Dirprwyodd Peter Black ar ran Kirsty Williams ar gyfer yr eitemau'n ymwneud â'r Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru).

 

(09.00 - 12.00)

2.

Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): Cyfnod 2 - Trafod y gwelliannau

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, bydd y Pwyllgor yn gwaredu gwelliannau i'r Bil yn y drefn a ganlyn:

 

Adrannau 2 i 5; Adran 1; Teitl hir.

 

Dogfennau ategol:

Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru)

Rhester o welliannau wedi’ didoli

Grwpio Gwelliannau

 

Yn bresennol:

Kirsty Williams AC, yr Aelod sy’n Gyfrifol am y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru)

Lisa Salkeld, y Gwasanaethau Cyfreithiol, Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Philippa Watkins, y Gwasanaeth Ymchwil, Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru

 

Mark Drakeford AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Helen Whyley, Swyddog Nyrsio, Llywodraeth Cymru

Rhian Williams, Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

Cofnodion:

2.1 Datganodd Lynne Neagle y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

        Mae un o'i pherthnasau teuluol agos yn byw ar ward iechyd meddwl i gleifion mewnol ar hyn o bryd

 

2.2 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau a ganlyn i'r Bil:

 

Gwelliant 28 (Mark Drakeford)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Alun Davies

Altaf Hussain

Peter Black

John Griffiths

Darren Millar

 

Elin Jones

 

 

Lynne Neagle

 

 

Gwyn R Price 

 

 

David Rees

 

 

Lindsay Whittle 

 

 

Derbyniwyd gwelliant 28.

 

Gwelliant 29A (Darren Millar)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Alun Davies

 

Altaf Hussain

John Griffiths

 

Elin Jones

Lynne Neagle

 

Darren Millar

Gwyn R Price 

 

Lindsay Whittle 

David Rees

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 29A.

 

Gwelliant 29B (Darren Millar)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Alun Davies

 

Altaf Hussain

John Griffiths

 

Elin Jones

Lynne Neagle

 

Darren Millar

Gwyn R Price 

 

Lindsay Whittle 

David Rees

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 29B.

 

Gwelliant 29C (Darren Millar)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Peter Black

 

Darren Millar

Alun Davies

 

 

John Griffiths

 

 

Elin Jones

 

 

Lynne Neagle

 

 

Gwyn R Price  

 

 

David Rees

 

 

Lindsay Whittle 

 

Gwrthodwyd gwelliant 29C.

 

Gwelliant 29D (Darren Millar)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Alun Davies

 

Altaf Hussain

John Griffiths

 

Elin Jones

Lynne Neagle

 

Darren Millar

Gwyn R Price 

 

Lindsay Whittle 

David Rees

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 29D.

 

Gwaredwyd gwelliannau 29E, 29F, 29G, 29H a 29I (Darren Millar) gyda'i gilydd.

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Alun Davies

 

Altaf Hussain

John Griffiths

 

Elin Jones

Lynne Neagle

 

Darren Millar

Gwyn R Price 

 

Lindsay Whittle 

David Rees

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliannau 29E, 29F, 29G, 29H a 29I.

 

Gwelliant 29J (Darren Millar)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Peter Black

 

Elin Jones

Alun Davies

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Lindsay Whittle 

Lynne Neagle

 

 

Gwyn R Price 

 

 

David Rees

 

Gwrthodwyd gwelliant 29J.

 

Gwelliant 29Z (Elin Jones)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Peter Black

 

Elin Jones

Alun Davies

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Lindsay Whittle 

Lynne Neagle

 

 

Gwyn R Price 

 

 

David Rees

 

Gwrthodwyd gwelliant 29Z.

 

Gwelliant 29AA (Elin Jones)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Peter Black

 

Elin Jones

Alun Davies

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Lindsay Whittle 

Lynne Neagle

 

 

Gwyn R Price 

 

 

David Rees

 

Gwrthodwyd gwelliant 29AA.

 

Gwelliant 29AB (Elin Jones)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Peter Black

 

Elin Jones

Alun Davies

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Lindsay Whittle 

Lynne Neagle

 

 

Gwyn R Price 

 

 

David Rees

 

Gwrthodwyd gwelliant 29AB.

 

Gwelliant 29AC (Elin Jones)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Peter Black

 

Elin Jones

Alun Davies

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Lindsay Whittle 

Lynne Neagle

 

 

Gwyn R Price 

 

 

David Rees

 

Gwrthodwyd gwelliant 29AC.

 

Gwelliant 29AD (Elin Jones)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Peter Black

 

Elin Jones

Alun Davies

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Lindsay Whittle 

Lynne Neagle

 

 

Gwyn R Price 

 

 

David Rees

 

Gwrthodwyd gwelliant 29AD.

 

Gwaredwyd gwelliannau 29K, 29L, 29M, 29N a 29O (Darren Millar) gyda'i gilydd.

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Alun Davies

 

Altaf Hussain

John Griffiths

 

Elin Jones

Lynne Neagle

 

Darren Millar

Gwyn R Price 

 

Lindsay Whittle 

David Rees

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliannau 29K, 29L, 29M, 29N a 29O.

 

Gwelliant 29P (Darren Millar)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Alun Davies

 

Altaf Hussain

John Griffiths

 

Elin Jones

Lynne Neagle

 

Darren Millar

Gwyn R Price 

 

Lindsay Whittle 

David Rees

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 29P.

 

Derbyniwyd gwelliant 29Q (Darren Millar) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 29R (Darren Millar)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Alun Davies

 

Altaf Hussain

John Griffiths

 

Elin Jones

Lynne Neagle

 

Darren Millar

Gwyn R Price 

 

Lindsay Whittle 

David Rees

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 29R.

 

Gwelliant 29S (Darren Millar)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Alun Davies

 

Altaf Hussain

John Griffiths

 

Elin Jones

Lynne Neagle

 

Darren Millar

Gwyn R Price 

 

Lindsay Whittle 

David Rees

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 29S.

 

Gwelliant 29T (Darren Millar)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Peter Black

 

Elin Jones

Alun Davies

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Lindsay Whittle 

Lynne Neagle

 

 

Gwyn R Price 

 

 

David Rees

 

Gwrthodwyd gwelliant 29T.

 

Gwelliant 29U (Darren Millar)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Peter Black

 

Elin Jones

Alun Davies

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Lindsay Whittle 

Lynne Neagle

 

 

Gwyn R Price 

 

 

David Rees

 

Gwrthodwyd gwelliant 29U.

 

Gwelliant 29V (Darren Millar)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Alun Davies

 

Altaf Hussain

John Griffiths

 

Elin Jones

Lynne Neagle

 

Darren Millar

Gwyn R Price 

 

Lindsay Whittle 

David Rees

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 29V.

 

Gwelliant 29W (Darren Millar)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Peter Black

 

Darren Millar

Alun Davies

 

 

John Griffiths

 

 

Elin Jones

 

 

Lynne Neagle

 

 

Gwyn R Price 

 

 

David Rees

 

 

Lindsay Whittle 

 

Gwrthodwyd gwelliant 29W.

 

Gwelliant 29X (Darren Millar)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Peter Black

 

Elin Jones

Alun Davies

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Lindsay Whittle 

Lynne Neagle

 

 

Gwyn R Price 

 

 

David Rees

 

Gwrthodwyd gwelliant 29X.

 

Gwelliant 29Y (Darren Millar)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Peter Black

 

Elin Jones

Alun Davies

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Lindsay Whittle 

Lynne Neagle

 

 

Gwyn R Price 

 

 

David Rees

 

Gwrthodwyd gwelliant 29Y.

 

Ni chynigiwyd gwelliant 29AE (Elin Jones).

 

Gwelliant 29 (Mark Drakeford)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Alun Davies

Altaf Hussain

Peter Black

John Griffiths

Elin Jones

 

Lynne Neagle

Darren Millar

 

Gwyn R Price 

Lindsay Whittle 

 

David Rees

 

 

Derbyniwyd gwelliant 29.

 

Gan fod gwelliant 29 (Mark Drakeford) wedi'i dderbyn, methodd gwelliant 1 (Darren Millar).

 

Gan fod gwelliant 29 (Mark Drakeford) wedi'i dderbyn, methodd gwelliant 20 (Elin Jones).

 

Gan fod gwelliant 29 (Mark Drakeford) wedi'i dderbyn, methodd gwelliant 2 (Darren Millar).

 

Gan fod gwelliant 29 (Mark Drakeford) wedi'i dderbyn, methodd gwelliant 21 (Elin Jones).

 

Gan fod gwelliant 29 (Mark Drakeford) wedi'i dderbyn, methodd gwelliant 3 (Darren Millar).

 

Gan fod gwelliant 29 (Mark Drakeford) wedi'i dderbyn, methodd gwelliant 4 (Darren Millar).

 

Gan fod gwelliant 29 (Mark Drakeford) wedi'i dderbyn, methodd gwelliant 22 (Elin Jones).

 

Gan fod gwelliant 29 (Mark Drakeford) wedi'i dderbyn, methodd gwelliant 23 (Elin Jones).

 

Gan fod gwelliant 29 (Mark Drakeford) wedi'i dderbyn, methodd gwelliant 24 (Elin Jones).

 

Gan fod gwelliant 29 (Mark Drakeford) wedi'i dderbyn, methodd gwelliant 5 (Darren Millar).

 

Gan fod gwelliant 29 (Mark Drakeford) wedi'i dderbyn, methodd gwelliant 6 (Darren Millar).

 

Gan fod gwelliant 29 (Mark Drakeford) wedi'i dderbyn, methodd gwelliant 7 (Darren Millar).

 

Gan fod gwelliant 29 (Mark Drakeford) wedi'i dderbyn, methodd gwelliant 8 (Darren Millar).

 

Gan fod gwelliant 29 (Mark Drakeford) wedi'i dderbyn, methodd gwelliant 9 (Darren Millar).

 

Gan fod gwelliant 29 (Mark Drakeford) wedi'i dderbyn, methodd gwelliant 10 (Darren Millar).

 

Gan fod gwelliant 29 (Mark Drakeford) wedi'i dderbyn, methodd gwelliant 11 (Darren Millar).

 

Gan fod gwelliant 29 (Mark Drakeford) wedi'i dderbyn, methodd gwelliant 12 (Darren Millar).

 

Gan fod gwelliant 29 (Mark Drakeford) wedi'i dderbyn, methodd gwelliant 25 (Elin Jones).

 

Gan fod gwelliant 29W (Darren Millar) wedi'i wrthod, methodd gwelliant 30A (Darren Millar).

 

Gan fod gwelliant 29X (Darren Millar) wedi'i wrthod, methodd gwelliant 30B (Darren Millar).

 

Derbyniwyd gwelliant 30 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gan fod gwelliant 29 (Mark Drakeford) wedi'i dderbyn, methodd gwelliant 13 (Darren Millar).

 

Gan fod gwelliant 29 (Mark Drakeford) wedi'i dderbyn, methodd gwelliant 14 (Darren Millar).

 

Gwelliant 31A (Darren Millar)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Alun Davies

 

Altaf Hussain

John Griffiths

 

Elin Jones

Lynne Neagle

 

Darren Millar

Gwyn R Price 

 

Lindsay Whittle 

David Rees

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 31A.

 

Derbyniwyd gwelliant 31 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gan fod gwelliant 29 (Mark Drakeford) wedi'i dderbyn, methodd gwelliant 15 (Darren Millar).

 

Gan fod gwelliant 29 (Mark Drakeford) wedi'i dderbyn, methodd gwelliant 16 (Darren Millar).

 

Gwelliant 36 (Darren Millar)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Peter Black

 

Darren Millar

Alun Davies

 

 

John Griffiths

 

 

Elin Jones

 

 

Lynne Neagle

 

 

Gwyn R Price 

 

 

David Rees

 

 

Lindsay Whittle 

 

Gwrthodwyd gwelliant 36.

 

Gwelliant 37 (Darren Millar)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Peter Black

 

Darren Millar

Alun Davies

 

 

John Griffiths

 

 

Elin Jones

 

 

Lynne Neagle

 

 

Gwyn R Price 

 

 

David Rees

 

 

Lindsay Whittle 

 

Gwrthodwyd gwelliant 37.

 

Gwelliant 32 (Mark Drakeford)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Alun Davies

Altaf Hussain

Peter Black

John Griffiths

 Elin Jones

 

Lynne Neagle

Darren Millar

 

Gwyn R Price 

Lindsay Whittle 

 

David Rees

 

 

Derbyniwyd gwelliant 32.

 

Gan fod gwelliant 32 (Mark Drakeford) wedi'i dderbyn, methodd gwelliannau 17 a 18 (Darren Millar). 

 

Ni chynigiwyd gwelliant 19 (Darren Millar).

 

Derbyniwyd gwelliant 33 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 34 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 35 (Mark Drakeford)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Alun Davies

Altaf Hussain

Peter Black

John Griffiths

 Elin Jones

 

Lynne Neagle

Darren Millar

 

Gwyn R Price 

Lindsay Whittle 

 

David Rees

 

 

Derbyniwyd gwelliant 35.

 

Gwelliant 27 (Mark Drakeford)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Alun Davies

Altaf Hussain

Peter Black

John Griffiths

 Elin Jones

Lynne Neagle

Darren Millar

Gwyn R Price 

Lindsay Whittle 

David Rees

Derbyniwyd gwelliant 27.

 

Derbyniwyd gwelliant 38 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gan fod gwelliant 38 (Mark Drakeford) wedi'i dderbyn, methodd gwelliant 39 (Elin Jones).

 

2.3 Barnwyd bod holl adrannau’r Bil wedi’u derbyn gan y Pwyllgor.

 

 

(12.00)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(12.00 - 13.00)

4.

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft ar Gyfnod 1 Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru), gan gytuno arno yn amodol ar rai mân newidiadau.

4.2 Cytunodd y Pwyllgor i gyhoeddi ei adroddiad Cyfnod 1 ar egwyddorion cyffredinol Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) ddydd Llun 30 Tachwedd. Er bod hyn yn hwyrach na'r terfyn amser y cytunwyd arno gan y Pwyllgor Busnes, sef 27 Tachwedd, nododd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol na fydd y penderfyniad hwn yn effeithio ar:

·         amseriad y ddadl ar Gyfnod 1 y Bil yn y Cyfarfod Llawn, y bwriedir ei chynnal ar 8 Rhagfyr ar hyn o bryd;

·         terfynau amser cyfnodau diwygio dilynol y Bil, os bydd y Cynulliad yn derbyn yr egwyddorion cyffredinol.