Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 246KB) Gweld fel HTML (269KB)

 

(09.30)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Oherwydd bod David Rees, Cadeirydd y Pwyllgor wedi anfon ei ymddiheuriadau, gofynnodd y Clerc am enwebiadau ar gyfer ethol Cadeirydd dros dro yn unol â Rheol Sefydlog 17.22. Enwebodd Darren Millar Lynne Neagle, ac fe’i hetholwyd.

 

1.2 Roedd Keith Davies yn dirprwyo ar ran David Rees.

 

 

(09.30 - 11.30)

2.

Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) - Cyfnod 2 - trafod gwelliannau

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, bydd y Pwyllgor yn gwaredu gwelliannau i'r Bil yn y drefn a ganlyn:

Adrannau 55 i 63; Adran 1; Adran 66; Atodlen 2; Adrannau 67 i 173; Adrannau 64 i 65; Adrannau 174 i 183; Atodlen 3; Adrannau 184 i 188; Teitl hir.

Dogfennau ategol:

Rhestr o welliannau wedi'u didoli

Grwpio Gwelliannau

Yn bresennol:

Mark Drakeford AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

David Pritchard, Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu’r Gweithlu, Llywodraeth Cymru

Kate Johnson, Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

Mari Williams, Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

 

Cofnodion:

2.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau canlynol i’r Bil:

Derbyniwyd gwelliant 149 (Lindsay Whittle) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 74 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 75 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 76 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 77 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 78 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 79 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 150 (Lindsay Whittle)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Alun Davies

 

Elin Jones

Keith Davies

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Lindsay Whittle

Lynne Neagle

 

Kirsty Williams

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd dros dro ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 150.

 

Gwelliant 151 (Lindsay Whittle)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Alun Davies

 

Elin Jones

Keith Davies

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Lindsay Whittle

Lynne Neagle

 

Kirsty Williams

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd dros dro ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 151.

 

Gwelliant 152 (Lindsay Whittle)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Alun Davies

 

Elin Jones

Keith Davies

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Lindsay Whittle

Lynne Neagle

 

Kirsty Williams

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd dros dro ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 152.

 

Derbyniwyd gwelliant 80 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 81 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 82 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 83 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 84 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 85 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 86 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 87 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Ni chafodd gwelliant 159 (Kirsty Williams) ei gynnig.

Derbyniwyd gwelliant 88 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Cafodd gwelliant 116 (Altaf Hussain) ei dynnu’n ôl.

Ni chafodd gwelliant 117 (Altaf Hussain) ei gynnig.

Gan fod gwelliant 116 (Altaf Hussain) wedi’i dynnu yn ôl, methodd gwelliant 118 (Altaf Hussain).

Gan na chafodd gwelliant 117 (Altaf Hussain) ei gynnig, methodd gwelliant 119 (Altaf Hussain).

Gan fod gwelliant 116 (Altaf Hussain) wedi’i dynnu yn ôl, methodd gwelliant 120 (Altaf Hussain).

Gan na chafodd gwelliant 117 (Altaf Hussain) ei gynnig, methodd gwelliant 121 (Altaf Hussain).

Gan fod gwelliant 116 (Altaf Hussain) wedi’i dynnu yn ôl, methodd gwelliant 122 (Altaf Hussain).

Gan na chafodd gwelliant 117 (Altaf Hussain) ei gynnig, methodd gwelliant 123 (Altaf Hussain).

Derbyniwyd gwelliant 89 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 90 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 91 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 92 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 93 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 94 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 95 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 96 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 97 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 98 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 99 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 100 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 101 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 153 (Lindsay Whittle) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

Derbyniwyd gwelliant 154 (Lindsay Whittle) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

Gwelliant 155 (Lindsay Whittle)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Alun Davies

 

Elin Jones

Keith Davies

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Lindsay Whittle

Lynne Neagle

 

Kirsty Williams

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd dros dro ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 155.

 

Gwelliant 124 (Altaf Hussain)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Alun Davies

Kirsty Williams

Darren Millar

Keith Davies

 

 

John Griffiths

 

 

Elin Jones

 

 

Lynne Neagle

 

 

Gwyn Price

 

 

Lindsay Whittle

 

Gwrthodwyd gwelliant 124.

 

Derbyniwyd gwelliant 105 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 106 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 107 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 108 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 102 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 103 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 104 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Gan fod gwelliant 150 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 125 (Lindsay Whittle).

2.2 Barnodd y Pwyllgor fod pob adran o’r Bil a phob Atodlen iddo wedi’u derbyn.

 

(11.30)

3.

Papurau i’w nodi

3.1

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 1 Hydref 2015

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1a Nododd y Pwyllgor gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 1 Hydref 2015.

 

(11.30)

4.

Cynnig o dan Reolau Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn ac ar gyfer eitemau 1 a 2 o’r cyfarfod ar 21 Hydref 2015.

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11.30 - 11.45)

5.

Cyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17: ystyried dull craffu’r Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dull o graffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17 a chytunodd arno.

5.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd yn gofyn am wybodaeth i lywio ei waith craffu ar y Gyllideb.