Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 502KB) Gweld fel HTML (522KB)

 

(09.00 - 09.10)

1.

Blaenraglen waith y Pwyllgor.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Cytunodd yr Aelodau i wahodd Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru i sesiwn graffu ym mis Ionawr 2016. Diben y sesiwn fyddai ceisio barn y Comisiynydd ar y cynnydd a wnaed hyd yma o ran gweithredu argymhellion adroddiad y Pwyllgor ynghylch gofal preswyl i bobl hŷn (Rhagfyr 2012) ac adolygiad dilynol y Comisiynydd o gartrefi gofal (Tachwedd 2014).

 

 

(09.10)

2.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

2.1 Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 

(09.10 - 12.30)

3.

Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) - Cyfnod 2 - trafod gwelliannau

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, bydd y Pwyllgor yn gwaredu gwelliannau i'r Bil yn y drefn a ganlyn:

 

Adran 2; Atodlen 1; Adrannau 3 i 63; Adran 1; Adran 66; Atodlen 2; Adrannau 67 i 173; Adrannau 64 i 65; Adrannau 174 i 183; Atodlen 3; Adrannau 184 i 188; Teitl hir.

 

Dogfennau ategol:

Rhestr o welliannau wedi'u didoli

Grwpio Gwelliannau

 

Yn bresennol:

Mark Drakeford AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

David Pritchard, Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu’r Gweithlu, Llywodraeth Cymru

Kate Johnson, Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

Mari Williams, Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

 

Cofnodion:

2.1 Dywedodd Mike Hedges fod ganddo’r buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

·         Mae'n aelod o Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

 

3.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau a ganlyn i'r Bil:

 

Derbyniwyd gwelliant 126 (Lindsay Whittle) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

Gwelliant 127 (Lindsay Whittle)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Alun Davies

 

Elin Jones

John Griffiths

 

Darren Millar

Lynne Neagle

 

Lindsay Whittle

Gwyn Price

 

Kirsty Williams

David Rees

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 127.

 

Gwelliant 128 (Lindsay Whittle)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Alun Davies

 

Elin Jones

John Griffiths

 

Darren Millar

Lynne Neagle

 

Lindsay Whittle

Gwyn Price

 

Kirsty Williams

David Rees

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 128.

 

Ni chafodd gwelliant 156 (Lindsay Whittle) ei gynnig.

Gan fod gwelliant 127, wedi’i wrthod, methodd gwelliant 157 (Lindsay Whittle).

Gan fod gwelliant 128, wedi’i wrthod, methodd gwelliant 158 (Lindsay Whittle).

Ni chafodd gwelliant 129 (Lindsay Whittle) ei gynnig.

Derbyniwyd gwelliant 1 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 2 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 Ni chafodd gwelliant 109 (Altaf Hussain)  ei gynnig.

Derbyniwyd gwelliant 3 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Gwelliant 130 (Lindsay Whittle)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Alun Davies

 

Elin Jones

John Griffiths

 

Darren Millar

Lynne Neagle

 

Lindsay Whittle

Gwyn Price

 

Kirsty Williams

David Rees

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 130.

 

Gwelliant 131 (Lindsay Whittle)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Alun Davies

 

Elin Jones

John Griffiths

 

Darren Millar

Lynne Neagle

 

Lindsay Whittle

Gwyn Price

 

Kirsty Williams

David Rees

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 131.

 

Derbyniwyd gwelliant 132 (Lindsay Whittle) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

Derbyniwyd gwelliant 4 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 5 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 133 (Lindsay Whittle) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

Gwelliant 134 (Lindsay Whittle)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Alun Davies

 

Elin Jones

John Griffiths

 

Darren Millar

Lynne Neagle

 

Lindsay Whittle

Gwyn Price

 

Kirsty Williams

David Rees

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 134.

 

Gwelliant 135 (Lindsay Whittle)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Alun Davies

 

Elin Jones

John Griffiths

 

Darren Millar

Lynne Neagle

 

Lindsay Whittle

Gwyn Price

 

Kirsty Williams

David Rees

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 135.

 

Derbyniwyd gwelliant 6 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Ni chafodd gwelliant 7A (Altaf Hussain) ei gynnig.

Derbyniwyd gwelliant 7 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Gwelliant 136 (Lindsay Whittle)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Alun Davies

 

Elin Jones

John Griffiths

 

Darren Millar

Lynne Neagle

 

Lindsay Whittle

Gwyn Price

 

Kirsty Williams

David Rees

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 136

 

Derbyniwyd gwelliant 8A (Lindsay Whittle) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

Ni chafodd gwelliant 8B (Lindsay Whittle) ei gynnig.

Derbyniwyd gwelliant 8 (fel y’i diwygiwyd)  (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Gan fod  gwelliant 8  wedi’i dderbyn, methodd gwelliannau 137 a 138 (Lindsay Whittle) .

Derbyniwyd gwelliant 9 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Gan fod gwelliant 130 wedi’i wrthod, methodd  gwelliannau 139 a 140 (Lindsay Whittle).

Derbyniwyd gwelliant 10 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 11 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 12 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 13 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 14 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 15 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 16 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 17 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Gwelliant 141 (Lindsay Whittle)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Alun Davies

 

Elin Jones

John Griffiths

 

Darren Millar

Lynne Neagle

 

Lindsay Whittle

Gwyn Price

 

Kirsty Williams

David Rees

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 141.

 

Derbyniwyd gwelliant 18 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 19 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 20 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 21 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 22 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Gwelliant 23 (Mark Drakeford)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Alun Davies

Altaf Hussain

 

John Griffiths

Darren Millar

 

Elin Jones

 

 

Lynne Neagle

 

 

Gwyn Price

 

 

David Rees

 

 

Lindsay Whittle

 

 

Kirsty Williams

 

 

Derbyniwyd gwelliant 23.

 

Derbyniwyd gwelliant 24 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 25 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 26 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 27 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 28 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 29 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 30 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 31 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 32 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 33 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 34 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 35 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 36 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 37 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 38 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 39 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 40 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 41 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 42 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 142 (Lindsay Whittle)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Alun Davies

 

Elin Jones

John Griffiths

 

Darren Millar

Lynne Neagle

 

Lindsay Whittle

Gwyn Price

 

Kirsty Williams

David Rees

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 142

 

Gwelliant 143 (Lindsay Whittle)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Elin Jones

Alun Davies

 

Lindsay Whittle

John Griffiths

 

Kirsty Williams

Altaf Hussain

 

 

Darren Millar

 

 

Lynne Neagle

 

 

Gwyn Price

 

 

David Rees

 

Gwrthodwyd gwelliant 143.

 

Gwelliant 43 (Mark Drakeford)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Alun Davies

Altaf Hussain

 

John Griffiths

Darren Millar

 

Elin Jones

 

 

Lynne Neagle

 

 

Gwyn Price

 

 

David Rees

 

 

Lindsay Whittle

 

 

Kirsty Williams

 

 

Derbyniwyd gwelliant 43.

 

Gwelliant 110 (Altaf Hussain) 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Alun Davies

 

Elin Jones

John Griffiths

 

Darren Millar

Lynne Neagle

 

Lindsay Whittle

Gwyn Price

 

Kirsty Williams

David Rees

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 110.

 

Gwelliant 111 (Altaf Hussain) 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Alun Davies

 

Elin Jones

John Griffiths

 

Darren Millar

Lynne Neagle

 

Lindsay Whittle

Gwyn Price

 

Kirsty Williams

David Rees

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 111.

 

Derbyniwyd gwelliant 44 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 45 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 46 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 47 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 48 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 49 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 50 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Gwelliant 112 (Altaf Hussain)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Alun Davies

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Kirsty Williams

Elin Jones

 

 

Lynne Neagle

 

 

Gwyn Price

 

 

David Rees

 

 

Lindsay Whittle

 

Gwrthodwyd gwelliant 112.

 

Gwelliant 144 (Lindsay Whittle)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Elin Jones

Alun Davies

 

Lindsay Whittle

John Griffiths

 

Kirsty Williams

Altaf Hussain

 

 

Darren Millar

 

 

Lynne Neagle

 

 

Gwyn Price

 

 

David Rees

 

Gwrthodwyd gwelliant 112.

 

Derbyniwyd gwelliant 51 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliannau 52, 53 a 54 gyda’i gilydd yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 55 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 56 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 57 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Gwelliant 145 (Lindsay Whittle)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Alun Davies

 

Elin Jones

John Griffiths

 

Darren Millar

Lynne Neagle

 

Lindsay Whittle

Gwyn Price

 

Kirsty Williams

David Rees

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 145.

 

Gwelliant 146 (Lindsay Whittle)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Alun Davies

 

Elin Jones

John Griffiths

 

Darren Millar

Lynne Neagle

 

Lindsay Whittle

Gwyn Price

 

Kirsty Williams

David Rees

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 146

 

Derbyniwyd gwelliannau 58, 59 a 60 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 61 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 62 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 63 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 64 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 65 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Gwelliant 66 (Mark Drakeford)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Alun Davies

Altaf Hussain

 

John Griffiths

Darren Millar

 

Elin Jones

 

 

Lynne Neagle

 

 

Gwyn Price

 

 

David Rees

 

 

Lindsay Whittle

 

 

Kirsty Williams

 

 

Derbyniwyd gwelliant 66.

 

Gwelliant 113 (Altaf Hussain)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Alun Davies

 

Darren Millar

John Griffiths

 

 

Elin Jones

 

 

Lynne Neagle

 

 

Gwyn Price

 

 

David Rees

 

 

Lindsay Whittle

 

 

Kirsty Williams

 

Gwrthodwyd gwelliant 113.

 

Derbyniwyd gwelliant 67 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Gwelliant 68A (Altaf Hussain) 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Alun Davies

 

Elin Jones

John Griffiths

 

Darren Millar

Lynne Neagle

 

Lindsay Whittle

Gwyn Price

 

Kirsty Williams

David Rees

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 68A.

 

Derbyniwyd gwelliant 68 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Gwelliant 114 (Altaf Hussain) 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Alun Davies

 

Elin Jones

John Griffiths

 

Darren Millar

Lynne Neagle

 

Lindsay Whittle

Gwyn Price

 

Kirsty Williams

David Rees

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 114.

 

Derbyniwyd gwelliant 69 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Gan fod gwelliant 114 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 115 (Altaf Hussain).

Derbyniwyd gwelliant 70 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 71 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Gan fod gwelliant 142 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 147 (Lindsay Whittle).

Derbyniwyd gwelliant 72 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Gan fod gwelliant 142 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 148 (Lindsay Whittle).

Derbyniwyd gwelliant 73 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

 Ystyriwyd bod 3.3. Adran 2; Atodlen 1; ac adrannau 3 i 54 wedi’u derbyn. Bydd ystyriaethau Cyfnod 2 yn parhau ddydd Iau 15 Hydref, 2015.