Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sarah Beasley 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 418KB) Gweld fel HTML (409KB)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a’r cyhoedd i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Gwenda Thomas AC.  Dirprwyodd John Griffiths AC ar ei rhan yn unol â Rheol Sefydlog 17.48.

1.3 Datganodd yr Aelodau canlynol fuddiant o dan Reol Sefydlog 17.24A:

·         Mike Hedges

 

(09.00 - 10.30)

2.

Craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016/17 - y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus

Leighton Andrews AC, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus

Reg Kilpatrick Cyfarwyddwr Llywodraeth Leol

Debra Carter Dirprwy Gyfarwyddwr, Yr Is-adran Polisi Cyllid Llywodraeth Leol

 

 

Dogfennau ategol:

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

3.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig.

 

(10.30 - 10.45)

4.

Craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016/17: Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.

 

(11.00 - 12.00)

5.

Craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2016/17 - Prif Weinidog Cymru

Y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru

Bethan Webb, Dirprwy Gyfarwyddwr, Iaith Gymraeg
Iwan Evans, Uwch-swyddog Polisi,  Cynllunio Strategol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru

·         Bethan Webb, Dirprwy Gyfarwyddwr, y Gymraeg

·         Iwan Evans, Uwch Swyddog Polisi,  Cynllunio Strategol

 

 

6.

Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

 

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

7.1        Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig.

 

 

(12.00 - 12.15)

8.

Craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016/17: Prif Weinidog Cymru - ystyried y dystiolaeth

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu