Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sarah Beasley 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau, y tystion a'r cyhoedd i'r cyfarfod.

 

(09:15-09:50)

2.

Cynnydd o ran cydweithio mewn llywodraeth leol - Sesiwn dystiolaeth gyda'r Ganolfan Arweinyddiaeth Llywodraeth Leol

CELG(4)-26-13

Joe Simpson, Prif Gynghorydd Strategol

 

 

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Ganolfan Arweinyddiaeth Llywodraeth Leol

 

(09:50-10:35)

3.

Cynnydd o ran cydweithio mewn llywodraeth leol: Sesiwn Dystiolaeth gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chydgysylltwyr Rhanbarthol Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

CELG(4)-26-13

Steve Thomas, Prif Weithredwr

Susan Perkins, Cydgysylltydd Rhanbarthol, De-ddwyrain Cymru

Sara Harvey, Cydgysylltydd Rhanbarthol, Canolbarth a De-orllewin Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chydgysylltwyr Rhanbarthol Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

 

Cytunodd Steve Thomas i ddarparu enghreifftiau o waith craffu ar y cyd ar draws sefydliadau.

 

(10:45-11:30)

4.

Cynnydd o ran cydweithio mewn llywodraeth leol: Arweinwyr awdurdodau lleol: Sesiwn Dystiolaeth gydag Arweinwyr Awdurdodau Lleol

CELG(4)-26-13

Y Cynghorydd, Ellen ap Gwynn, Cyngor Sir Ceredigion

Y Cynghorydd Jamie Adams, Cyngor Sir Penfro

Y Cynghorydd Dilwyn Roberts, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Y Cynghorydd Kevin Madge, Cyngor Sir Caerfyrddin 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Arweinwyr Awdurdodau Lleol.

 

5.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu