Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martha da Gama Howells 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 

2.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 4, 7 a 10

Cofnodion:

2.1 Derbyniodd Aelodau'r Pwyllgor y cynnig.

 

(09.30-10.30)

3.

Ymchwiliad 'Dyfodol Ynni Craffach i Gymru?'

Mark Bodger, Cyfarwyddwr Partneriaethau Strategol, Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu

 

Jessica McQuade, Cronfa Bywyd Gwyllt y Byd

 

Duncan McCombie, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Cymru ac Iwerddon, yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni

 

E&S(4)-31-15 Papur 1 (Saesneg yn unig)

E&S(4)-31-15 Papur 2

E&S(4)-31-15 Papur 3 (Saesneg yn unig)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

 

5.2 Cytunodd Jessica McQuade i ddarparu'r canlynol:

 

·         Tystiolaeth o'r cynlluniau peilot yn Lloegr sydd wedi defnyddio cyllid iechyd i wella effeithlonrwydd ynni mewn cartrefi fel mesur iechyd ataliol; a'r

 

·         Ymchwil ar leihau ynni a luniwyd gan 10:10.

 

(10.30-10.45)

4.

Trafod y dystiolaeth (yn breifat)

Cofnodion:

4.1 Trafododd Aelodau'r Pwyllgor y dystiolaeth.

 

(10.45-11.45)

5.

Ymchwiliad 'Dyfodol Ynni Craffach i Gymru?'

Richard Sagar, Uwch Swyddog Polisi a Phrosiectau, Res Publica

 

E&S(4)-31-15 Papur 4 (Saesneg yn unig)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

 

(11.45-12.30)

6.

Ymchwiliad 'Dyfodol Ynni Craffach i Gymru?'

Jane Forshaw, Partneriaethau Lleol

 

 

Cofnodion:

6.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

 

(12.30-12.45)

7.

Trafod y dystiolaeth (yn breifat)

Cofnodion:

7.1 Trafododd Aelodau'r Pwyllgor y dystiolaeth.

 

(13:30-14:30)

8.

Ymchwiliad 'Dyfodol Ynni Craffach i Gymru?'

Mike Thompson, Pennaeth Cyllidebau Carbon, Pwyllgor y DU ar Newid yn yr Hinsawdd

 

Cofnodion:

8.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

 

9.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

9.1 Nododd Aelodau'r Pwyllgor y papurau.

 

9.1

'Dyfodol Ynni Callach i Gymru?' - Rhagor o wybodaeth gan Scottish Power

E&S(4)-31-15 Papur 5

 

Dogfennau ategol:

9.2

Ymateb Morol Llywodraeth Cymru

E&S(4)-31-15 Papur 6

 

Dogfennau ategol:

(14:30-15:00)

10.

Bil Cymru drafft: Trafod yr ymateb

E&S(4)-31-15 Papur 7

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu