Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Jenny Rathbone a Julie Morgan. Nid oedd dirprwyon

(9:30 - 10:10)

2.

Ansawdd dŵr - Grŵp trafod

Dr Stephen Marsh-Smith, Cyfarwyddwr Gweithredol, Sefydliad Gwy ac Wysg

Peter Jones, Swyddog Cadwraeth: Datblygu Cynaliadwy, Cymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar

 

E&S(4)-17-15 Papur 1 Sefydliad Gwy ac Wysg

E&S(4)-17-15 Papur 2 Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar Cymru

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r tystion yn ateb cwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

(10:10 - 10:50)

3.

Ansawdd dŵr - Grŵp trafod

Rachel Lewis-Davies, Cynghorwr ar yr Amgylchedd / Materion Gwledig, Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr Cymru

 

Martin Bishop, Rheolwr Genedlaethol i Gymru, Confor

 

 

E&S(4)-17-15 Papur 3 Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r tystion yn ateb cwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

 

(11:00 – 11:40)

4.

Ansawdd dŵr - Grŵp trafod

Tony Harrington, Cyfarwyddwr yr Amgylchedd, Dŵr Cymru

 

E&S(4)-17-15 Papur 4 Dŵr Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r tystion yn ateb cwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

 

(11:40 - 12:20)

5.

Trafodaeth grŵp ar ansawdd dŵr

Natalie Hall, Rheolwr Dŵr, Cyfoeth Naturiol Cymru

Michael Evans, Pennaeth Tystiolaeth, Gwybodaeth a Chyngor, Cyfoeth Naturiol Cymru

Robert Vaughan, Rheolwr – Tir Cynaliadwy, Ffermio a Rheoli Coedwigoedd, Cyfoeth Naturiol Cymru

 

E&S(4)-17-15 Papur 5 Cyfoeth Naturiol Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r tystion yn ateb cwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

 

6.

Papurau i’w nodi

6.1

Gwaith Craffu Cyfoeth Naturiol Cymru: Gwybodaeth ychwanegol

E&S(4)-17-15 Papur 6

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr aelodau y gwybodaeth ychwanegol

6.2

Llythyr gan Ymddiriedolaethau Natur Cymru at Cyfoeth Naturiol Cymru: Cyllid Prosiect Partneriaeth

E&S(4)-17-15 Papur 7

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Fe wnaeth Aelodau’r Pwyllgor gytuno i ysgrifennu at Cyfoeth Naturiol Cymru i gyfleu’r pryderon a godwyd yn y llythyr.

 

6.3

Craffu ar Amaethyddiaeth: Gohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd

E&S(4)-17-15 Papur 8

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth.

6.4

Llythyr gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol: Cynlluniau datblygu lleol

E&S(4)-17-15 Papur 9

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth.

6.5

Llythyr at y Cadeirydd gan Roger Thomas: Cyfoeth Naturiol Cymru - Craffu Cyffredinol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth.

 

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Derbyniodd yr Aelodau’r cynnig

(12:20 - 12:30)

8.

Ystyried y llythyr drafft at y Gweinidog Cyfoeth Naturiol: Ymchwiliad i bolisi morol yng Nghymru

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y llythyr.

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu