Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Virginia Hawkins 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd ymddiheuriadau

2.

Ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru - Tystiolaeth gan Brifysgol Caerdydd (09:00 - 09:50)

E&S(4)-05-11 papur 1

Dr Richard Cowell, Uwch-ddarlithydd Cynllunio a Pholisi Amgylcheddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd Dr Cowell i gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

 

2.2 Cytunodd Dr Cowell i ddarparu rhagor o wybodaeth am Gyfundrefn Caniatadau Morol yr Alban

 

2.3 Cytunodd y Pwyllgor y byddai’n ystyried gwahodd Dr Cowell i ddod i gyfarfod arall ar ddiwedd yr ymchwiliad i rannu gwaith ymchwil ychwanegol.  

3.

Ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru - Tystiolaeth gan Ysgol Fusnes Caerdydd (09:50 - 10:40)

E&S(4)-05-11 papur 2

Dr Calvin Jones, yr Uned Ymchwil i Economi Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd Dr Jones i gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

 

3.2 Cytunodd Dr Jones i ddarparu manylion cysylltiadau yn y maes troi gwastraff yn ynni.

4.

Ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru - Tystiolaeth gan y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol yng Nghymru (10:40 - 11:30)

E&S(4)-05-11 papur 3

Dr Roisin Willmott, Cyfarwyddwr Cenedlaethol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2 Ymatebodd Dr Willmott i gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

5.

Grwp Gorchwyl a Gorffen ar y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin - Cytuno'r cylch gorchwyl (11:30 - 11:35)

E&S(4)-05-11 papur 4

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y cylch gorchwyl ar gyfer y grŵp gorchwyl a gorffen ar y polisi pysgodfeydd cyffredin.

6.

Grwp Gorchwyl a Gorffen ar y Polisi Amaethyddol Cyffredin - Cytuno'r cylch gorchwyl (11:35 - 11:40)

E&S(4)-05-11 papur 5

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y cylch gorchwyl ar gyfer y grŵp gorchwyl a gorffen ar y polisi amaethyddol cyffredin.  

Trawsgrifiad