Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

(09.30)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod. Cafwyd ymddiheuriadau gan John Griffiths, ond nid oedd neb yn dirprwyo ar ei ran.

(09.30 - 10.30)

2.

Bil Cymwysterau Cymru - Sesiwn dystiolaeth 6

Ffederasiwn y Cyrff Dyfarnu (FAB) a Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW)

CYPE(4)-03-15 – Papur 1

CYPE(4)-03-15 – Papur 2

 

Stephen Wright, Prif Weithredwr – Ffederasiwn y Cyrff Dyfarnu

Jeff Protheroe, Rheolwr Gweithrediadau – Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ffederasiwn y Cyrff Dyfarnu a Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru.

(10.30 - 11.15)

4.

Ymchwiliad i Ganlyniadau Addysgol Plant o Gartrefi Incwm Isel - Ystyried yr adroddiad drafft

CYPE (4) -03-15 - Papur Preifat 3

 

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft, a bydd yn cael ei drafod ymhellach yn y cyfarfod ar 5 Chwefror. 

(11.15 - 11.30)

5.

Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 - Astudiaeth achos

CYPE (4) -03-15 - Papur Preifat 4

 

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am drafodion cyfreithiol diweddar o dan y Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru).