Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na datganiadau.

(09.30 - 10.30)

2.

Bil Cymwysterau Cymru - Sesiwn dystiolaeth 2

CBAC

CYPE(4)-01-15 – Papur 1

 

Gareth Pierce, Prif Weithredwr

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau Cymru, yr ASCL a'r NAHT.

(10.30 - 11.30)

3.

Bil Cymwysterau Cymru - Sesiwn dystiolaeth 3

Cymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon a'r Gymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau

CYPE(4)-01-15 – Papur 2

CYPE(4)-01-15 – Papur 3

 

Robin Hughes, Ysgrifennydd - Cymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau Cymru

Chris Howard, Cyfarwyddwr dros dro - NAHT

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau Cymru (ASCL) a Chymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon (NAHT).  Cytunodd y cynrychiolwyr i ddarparu enghreifftiau o weithdrefnau craffu gwledydd eraill o reoleiddwyr cymwysterau annibynnol.

4.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

Nodwyd y papurau.

4.1

Ymchwiliad i Ganlyniadau Addysgol Plant o Gartrefi Incwm Isel - Gwybodaeth ychwanegol gan y Gweinidog yn dilyn y cyfarfod ar 3 Rhagfyr

CYPE(4)-01-15 – Papur i'w nodi 4

 

Dogfennau ategol:

4.2

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Ymateb i Adroddiad y Pwyllgor ar CAMHS

CYPE(4)–01–15 - Papur i'w nodi 5

 

Dogfennau ategol:

4.3

Bil Cymwysterau Cymru - Gwybodaeth ychwanegol gan y Gweinidog yn dilyn y cyfarfod ar 11 Rhagfyr

CYPE(4)-01-15 – Papur i'w nodi 6

 

Dogfennau ategol:

4.4

Llythyr gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau - Adroddiad cynnydd i adroddiad y Pwyllgor: Ymchwiliad i Bresenoldeb ac Ymddygiad

CYPE(4)-01-15 – Papur i'w nodi 7

 

Dogfennau ategol: