Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

(09.00)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor.  Cafwyd ymddiheuriadau gan Keith Davies, nid oedd unrhyw un yn dirprwyo ar ei ran.

(09.00 - 10.00)

2.

Bil Cymwysterau Cymru - Sesiwn dystiolaeth 1

Llywodraeth Cymru

Huw Lewis AC, y Gweinidog Addysg a Sgiliau

Catherine Lloyd, Cyfreithiwr, Tim Addysg (Ysgolion) a'r Gymraeg

Siwan Daniel, Cyfreithiwr, Tim Addysg (Ysgolion) a'r Gymraeg

Alison Standfast, Dirprwy Gyfarwyddwr, Sefydlu Cymwysterau Cymru

Cassy Taylor, Pennaeth y Gangen Cymwysterau Cymru - Sefydlu

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau.  Cytunodd y Gweinidog i ddarparu'r canlynol:

 

Nodyn yn rhoi manylion am y broses a arweiniodd at CBAC yn cael ei ddewis i ddarparu Bagloriaeth Cymru.   

(10.00)

3.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

Nodwyd y papurau.

3.1

Gwybodaeth ychwanegol gan Gomisiynydd Plant Cymru yn dilyn y cyfarfod ar 13 Tachwedd

CYPE(4)-30-14 – Papur i'w nodi 1

Dogfennau ategol:

3.2

Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

CYPE(4)-30-14 – Papur i’w nodi 2

Dogfennau ategol: