Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Claire Morris 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Simon Thomas.

(9:15 - 10:15)

2.

Gweithredu Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009: Sesiwn dystiolaeth

Rhwydwaith 14 – 19 Cymru

 

John Fabes, Cydgysylltydd Rhwydwaith 14-19 Caerdydd

Kath Durbin, Cydgysylltydd Rhwydwaith 14-19 Pen-y-bont ar Ogwr

John Gambles, Cydgysylltydd Rhwydwaith 14-19 Sir Ddinbych

Matt Morden, Cydgysylltydd Rhwydwaith 14-19 Sir Gaerfyrddin

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Estynnodd y Cadeirydd groeso i’r tystion. Gofynnodd yr Aelodau gwestiynau i’r tystion ynghylch rhoi Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009 ar waith.

(10:30 - 11:30)

3.

Gweithredu Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009: Sesiwn dystiolaeth

Cymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau Cymru

 

Nigel Stacey, Pennaeth Ysgol Dŵr-y-Felin, Castell-nedd

Phil Whitcombe, Pennaeth Ysgol Bryn Hafren, Bro Morgannwg

Dorian Williams, Pennaeth Ysgol Bro Myrddin, Caerfyrddin

 

Cymdeithas ar gyfer yr holl Arweinwyr Ysgolion

 

Frank Ciccotti, Pennaeth Ysgol Penfro

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Estynnodd y Cadeirydd groeso i’r tystion. Gofynnodd yr Aelodau gwestiynau i’r tystion ynghylch rhoi Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009 ar waith.

Trawsgrifiad