Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams  Deputy Clerk: Ruth Hatton

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

CLA(4)-05-16 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

Offerynnau'r weithdrefn penderfyniad negyddol

 

 

 

2.1

CLA680 - Rheoliadau Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru (Penodi) (Diwygio) 2016

Y weithdrefn negyddol: Fe’u gwnaed ar: 8 Chwefror 2016; Fe'u gosodwyd ar:  11 Chwefror 2016; Yn dod i rym ar: 4 Ebrill 2016

 

2.2

CLA681 – Rheoliadau Addysg (Diwygiadau ynglŷn â'r Ysbeidiau rhwng Arolygiadau Addysg a Hyfforddiant) (Cymru) 2016

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 3 Chwefror 2016; Fe'u gosodwyd ar:  11 Chwefror 2016; Yn dod i rym ar: 1 Medi 2016

 

2.3

CLA685 - Rheoliadau Dyletswydd Asiantau Gosod i Roi Cyhoeddusrwydd i Ffioedd (Eithrio) (Cymru) 2016

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 8 Chwefror 2016; Fe'u gosodwyd ar:  16 Chwefror 2016; Yn dod i rym ar: 15 Mawrth 2016

 

2.4

CLA692 - Rheoliadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Diwygiadau Canlyniadol) (Is-ddeddfwriaeth) 2016

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 19 Chwefror 2016; Fe'u gosodwyd ar:  24 Chwefror 2016; Yn dod i rym ar: 6 Ebrill 2016

 

2.5

CLA693 -Rheoliadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Diwygiadau Canlyniadol) a Chynllunio Gofal, Lleoli ac Adolygu Achosion (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2016

Negative procedure; Date made: 19 February 2016; Date laid: 24 February 2016; Coming into force date: 6 April 2016

2.6

CLA694 - Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Diwygio) (Rhif 2) (Cymru) 2016

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 19 Chwefror 2016; Fe'u gosodwyd ar:  24 Chwefror 2016; Yn dod i rym ar: 6 Ebrill 2016

 

2.7

CLA695 - Rheoliadau Addysg Uwch (Cynlluniau Ffioedd a Mynediad) (Hysbysiadau, Gweithdrefn a Chyhoeddi) (Cymru) 2016

Y weithdrefn negyddol: Fe’u gwnaed ar: 23 Chwefror 2016; Fe'u gosodwyd ar:  25 Chwefror 2016; Yn dod i rym ar: 28 Mawrth 2016

 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol

 

2.8

CLA677 - Rheoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd) (Storio Olew) (Cymru) 2016

Y weithdrefn gadarnhaol; Fe'u gwnaed ar: 14 Mawrth 2015; Fe'u gosodwyd ar: dyddiad heb ei nodi; Yn dod i rym ar: 15 Mawrth 2016

 

2.9

CLA686 - Rheoliadau Sgorio Hylendid Bwyd (Hyrwyddo Sgoriau Hylendid Bwyd) (Cymru) 2016

Y weithdrefn gadarnhaol; Fe'u gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi; Fe’u gosodwyd ar: 22 Chwefror 2016; Yn dod i rym ar: 28 Tachwedd 2016

 

2.10

CLA687 - Gorchymyn Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 (Diwygio Atodlen 6) (Rhif 2) 2016

Y weithdrefn gadarnhaol; Fe'i gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi; Fe’i gosodwyd ar: 23 Chwefror 2016; Yn dod i rym ar: 21 Mawrth 2016

 

2.11

CLA688 – Rheoliadau Safonau'r Gymraeg (Rhif 3) 2016

Y weithdrefn gadarnhaol; Fe'u gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi; Fe’u gosodwyd ar: 23 Chwefror 2016; Yn dod i rym ar: 22 Mawrth 2016

 

2.12

CLA689 – Rheoliadau Safonau'r Gymraeg (Rhif 4) 2016

Y weithdrefn gadarnhaol; Fe'u gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi; Fe’u gosodwyd ar: 23 Chwefror 2016; Yn dod i rym ar: 22 Mawrth 2016

 

2.13

CLA690 – Rheoliadau Safonau'r Gymraeg (Rhif 5) 2016

Y weithdrefn gadarnhaol; Fe'u gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi; Fe’u gosodwyd ar: 23 Chwefror 2016; Yn dod i rym ar: 22 Mawrth 2016

 

2.14

CLA691 - Gorchymyn Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 (Darpariaethau Canlyniadol) 2016

Y weithdrefn gadarnhaol; Fe'i gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi; Fe’i gosodwyd ar: 23 Chwefror 2016; Yn dod i rym ar: 31 Mawrth 2016

 

3.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau'r weithdrefn penderfyniad negyddol

 

3.1

CLA683 - Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Diwygio) (Cymru) 2016

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 2 Chwefror 2016; Fe'u gosodwyd ar:  12 Chwefror 2016; Yn dod i rym ar: 23 Chwefror 2016

 

CLA(4)-05-16 – Papur 2 – Adroddiad

CLA(4)-05-16 – Papur 3 – Rheoliadau

CLA(4)-05-16 – Papur 4 – Memorandwm Esboniadol

CLA(4)-05-16 – Papur 5 – Llythyr gan y Gweinidog

 

 

Dogfennau ategol:

Offerynnau Cyfansawdd y Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

 

3.2

CLA678 – Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) (Diwygio) 2016

Y weithdrefn penderfyniad negyddol cyfansawdd. Fe’u gwnaed ar: 4 Chwefror 2016; Fe'u gosodwyd ar:  10 Chwefror 2016; Yn dod i rym ar: 13 Mai 2016

 

CLA(4)-05-16 – Papur 6 – Adroddiad

CLA(4)-05-16 – Papur 7 – Rheoliadau

CLA(4)-05-16 – Papur 8 – Memorandwm Esboniadol

 

 

 

Dogfennau ategol:

3.3

CLA679 - Rheoliadau'r Amgylchedd Dŵr (Y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr) (Cymru a Lloegr) (Diwygio) 2016

Y weithdrefn negyddol cyfansawdd; Fe'u gwnaed ar: 9 Chwefror 2016; Fe'u gosodwyd ar:  10 Chwefror 2016; Yn dod i rym ar: 3 Mawrth 2016

 

CLA(4)-05-16 – Papur 9 – Adroddiad

CLA(4)-05-16 – Papur 10 – Rheoliadau

CLA(4)-05-16 – Papur x 11 Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

4.

Adroddiad Monitro Sybsidiaredd rhwng mis Medi 2015 a mis Chwefror 2016

CLA(4)-05-16 Papur 12 – Adroddiad Monitro Sybsidiaredd

 

Dogfennau ategol:

5.

Papurau i’w nodi

CLA(4)-05-16 - Papur x - Llythyr gan y Gwir Anrhydeddus Michael Gove AS i Gadeirydd y Cyd-bwyllgor ar Hawliau Dynol, 11 Chwefror 2016

 

CLA(4)-05-16 - Papur x - Swyddfa Cymru, Datganiad i'r Wasg: Bil Cymru, 29 Chwefror 2016

CLA(4)-05-16 – Papur x – Llythyr gan Brif Weinidog Cymru: Bil Cymru, 1 Mawrth 2016

 

CLA(4)-05-16 - Papur x - Llythyr gan y Llywydd at Gadeirydd y Pwyllgor Menter a Busnes

 

 

 

Dogfennau ategol:

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

(ix) lle mae unrhyw fater sy’n ymwneud â busnes mewnol y pwyllgor, neu fusnes mewnol y Cynulliad, i gael ei drafod

 

6.1

Adroddiad Etifeddiaeth Terfynol

CLA(4)-05-16 – Paper 17 – Final Legacy Report

6.2

Gohebiaeth ar Agenda Llywodraeth y DU ar gyfer Diwygio'r UE

CLA(4)-05-16 – Paper 18 – Draft Correspondence