Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt: Steve George 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau'r weithdrefn penderfyniad negyddol

 

Dim

 

 

Offerynnau'r weithdrefn penderfyniad cadarnhaol

 

Dim

 

 

3.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i’w codi gyda’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau'r weithdrefn penderfyniad negyddol

3.1

CLA157 - Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd) (Cymru) 2012

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 5 Mehefin 2012. Fe’u gosodwyd ar 12 Mehefin 2012. Yn dod i rym ar 6 Gorffennaf 2012.

Dogfennau ategol:

Offerynnau'r weithdrefn penderfyniad cadarnhaol

 

Dim

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad uwchgadarnhaol

 

3.2

CLA155 - Gorchymyn Corff Adnoddau Naturiol Cymru (Sefydlu) 2012

 

Y weithdrefn penderfyniad uwchgadarnhaol. Fe’i gwnaed 2012. Ni nodwyd y dyddiad fe’u gosodwyd. Dyddiad dod i rymgweler erthygl 1

 

Dogfennau ategol:

4.

Ymchwiliadau'r Pwyllgor: Ymchwiliad i sefydlu awdurdodaeth ar wahân i Gymru

Yn bresennol:

Y Gwir Anrhydeddus yr Arglwydd Morris o Aberafan, KG,QC

 

Papurau:

CLA(4)-15-12(p1) – Ymatebion ychwanegol WJ - Y Gwir Anrhydeddus yr Arglwydd Morris o Aberafan, KG,QC

 

 

Dogfennau ategol:

5.

Papurau i'w nodi

5.1

Adroddiad ar fonitro sybsidiaredd (Ionawr 2012 - Ebrill 2012)

Papur:

CLA(4)-15-12(p2) - Adroddiad ar fonitro sybsidiaredd (Ionawr 2012 - Ebrill 2012) (Saesneg yn unig)

 

Dogfennau ategol:

5.2

Adroddiad ar y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Mehefin 2012

CLA(4)-14-12 – Adroddiad ar y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Mehefin 2012

 

Dogfennau ategol:

Dyddiad y cyfarfod nesaf

2 Gorffennaf 2012

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

7.

Trafod y dystiolaeth a gyflwynwyd i'r ymchwiliad hyd yma

Trawsgrifiad