Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt: Steve George 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad negyddol

 

 

2.1

CLA138 - Gorchymyn Awdurdodau Tân ac Achub (Cynlluniau Gwella) (Cymru) 2012

Y weithdrefn negyddol. Fe’i gwnaed ar 21 Ebrill 2012. Fe’i gosodwyd ar 25 Ebrill 2012. Yn dod i rym ar 21 Mai 2012

2.2

CLA139 - Rheoliadau Grantiau a Benthyciadau Dysgu y Cynulliad (Addysg Uwch) (Cymru) (Rhif 2) (Diwygio) (Rhif 2) 2012

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 26 Ebrill 2012. Fe’u gosodwyd ar 27 Ebrill 2012. Yn dod i rym ar 18 Mai 2012

 

2.3

CLA140 - Gorchymyn Dynodi Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio (Ceredigion) 2012

Y weithdrefn negyddol. Fe’i gwnaed ar 29 Ebrill 2012. Fe’i gosodwyd ar 1 Mai 2012. Yn dod i rym ar 4 Mehefin 2012

 

2.4

CLA141 - Rheoliadau Ychwanegion Bwyd (Cymru) (Diwygio) a Thoddyddion Echdynnu mewn Bwyd (Diwygio) (Cymru) 2012

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 27 Ebrill 2012. Fe’u gosodwyd ar 2 Mai 2012. Yn dod i rym ar 23 Mai 2012

 

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad cadarnhaol

 

Dim

 

3.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i’w codi gyda’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad negyddol

 

Dim

 

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad cadarnhaol

 

Dim

 

4.

Ymchwiliadau'r Pwyllgor: Ymchwiliad i sefydlu awdurdodaeth ar wahân i Gymru

4.1

Yr Athro R. Gwynedd Parry, LLB, PhD, FRHistS, Athro'r Gyfraith a Hanes Cyfreithiol, Cyfarwyddwr Sefydliad Hywel Dda, Prifysgol Abertawe

 

Papurau:

        CLA(4)-10-12(p1) -WJ 14 - Ymateb Personol (Yr Athro R. Gwynedd Parry, LLB, PhD, FRHistS, Bargyfreithiwr)

 

Yn bresennol:

        Yr Athro R. Gwynedd Parry, Athro’r Gyfraith a Hanes y Gyfraith, Cyfarwyddwr Sefydliad Hywel Dda, Prifysgol Abertawe

Dogfennau ategol:

5.

Papur i’w nodi

CLA(4)-07-12 – Adroddiad Cyfarfod 30 Ebrill 2012

Dogfennau ategol:

Dyddiad y cyfarfod nesaf

21 Mai 2012

 

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Caiff pwyllgor benderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod neu unrhyw ran o gyfarfod:

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi

7.

Trafod y dystiolaeth a gyflwynwyd i'r ymchwiliad hyd yma

Trawsgrifiad