Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad negyddol

 

Dim

 

 

 

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad cadarnhaol

 

Dim

3.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i’w codi gyda’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad negyddol

 

Dim

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad cadarnhaol

 

Dim

4.

Gohebiaeth y Pwyllgor

4.1

CLA43 - Rheoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid (Gorfodi) (Rhif 2) (Cymru) 2011

CLA(4)-10-11(p1) – Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog, dyddiedig 14 Hydref 2011

CLA(4)-10-11(p2) – Ymateb y Gweinidog, dyddiedig 28 Hydref 2011 (Saesneg yn unig)

 

Dogfennau ategol:

4.2

CLA31 - Gorchymyn y Cwricwlwm Cenedlaethol (Trefniadau Asesu wrth Dderbyn i'r Cyfnod Sylfaen) (Cymru) 2011

CLA31 - Gorchymyn y Cwricwlwm Cenedlaethol (Trefniadau Asesu wrth Dderbyn i'r Cyfnod Sylfaen) (Cymru) 2011

 

CLA32 – Gorchymyn y Cwricwlwm Cenedlaethol (Trefniadau Asesu Diwedd y Cyfnod Sylfaen a Dirymu Trefniadau Asesu’r Cyfnod Allweddol Cyntaf) (Cymru) 2011

 

Papurau:

CLA(4)-08-11(p3) – Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog, dyddiedig 27 Medi 2011(Saesneg yn unig)

CLA(4)-08-11(p4) – Ymateb y Gweinidog, dyddiedig 4 Hydref 2011(Saesneg yn unig)

CLA(4)-10-11(p3) – Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog, dyddiedig 19 Hydref 2011(Saesneg yn unig)

CLA(4)-10-11(p4) – Ymateb y Gweinidog, dyddiedig 31 Hydref 2011(Saesneg yn unig)

Dogfennau ategol:

 

 

CLA(4)-08-11(p3) – Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog, dyddiedig 27 Medi 2011

CLA(4)-08-11(p4) – Ymateb y Gweinidog, dyddiedig 4 Hydref 2011

CLA(4)-10-11(p3) – Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog, dyddiedig 19 Hydref 2011

CLA(4)-10-11(p4) – Ymateb y Gweinidog, dyddiedig 31 Hydref 2011

 

5.

Diffyg fersiynau Cymraeg o Offerynnau Statudol a gaiff eu gwneud ar y cyd â Gweinidogion y DU

CLA(4)-10-11(p5) – Llythyr gan y Cadeirydd i’r Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd, dyddiedig 5 Hydref 2011(Saesneg yn unig)

CLA(4)-10-11(p5) – Atodiad (CLA38 - Rheoliadau Rhywogaethau Estron a Rhywogaethau sy’n Absennol yn Lleol mewn Dyframaethu (Cymru a Lloegr) 2011

CLA(4)-10-11(p6) – Llythyr y Prif Weinidog, dyddiedig 1 Tachwedd 2011(Saesneg yn unig)

 

Dogfennau ategol:

6.

Ymchwiliadau'r Pwyllgor: Ymchwiliad i roi pwerau i Weinidogion Cymru yn Neddfau’r DU

Mr Richard Parry, Darllenydd mewn polisi cymdeithasol, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol a Gwleidyddol, Prifysgol Caeredin

 

CLA(4)-10-11(p7) – CLA GP – Mr Richard Parry

Dogfennau ategol:

7.

Dyddiad y cyfarfod nesaf

Papur i’w nodi:

CLA(4)-09-11 – Adroddiad ar y cyfarfod a gynhaliwyd ar 31 Hydref 2011

Dogfennau ategol:

8.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer yr eitemau a ganlyn:

Caiff pwyllgor benderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod neu unrhyw ran o gyfarfod:

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi.

 

9.

Trafod y dystiolaeth a gyflwynwyd i'r ymchwiliad hyd yma

Trawsgrifiad