Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau’r Weithdrefn Negyddol

2.1

CLA11 – Rheoliadau Personau Anabl (Bathodynnau ar gyfer Cerbydau Modur) (Cymru) (Diwygio) 2011

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 22 Mehefin 2011. Fe’u gosodwyd ar 29 Mehefin 2011. Yn dod i rym ar 1 Awst 2011

2.2

CLA12 - Rheoliadau Llestri Cegin Plastig (Amodau ar Fewnforion o Tsieina) (Cymru) 2011

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 28 Mehefin 2011. Fe’u gosodwyd ar 30 Mehefin 2011. Yn dod i rym ar 1 Gorffennaf 2011. Mae’r rheoliadau hyn yn torri’r rheol 21 diwrnod.

 

Dogfennau ategol:

Offerynnau’r Weithdrefn Gadarnhaol

 

Dim

3.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i’w codi gyda’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau’r Weithdrefn Negyddol

 

Dim

Offerynnau’r Weithdrefn Gadarnhaol

3.1

CLA10 – Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) (Diwygio) 2011

Y weithdrefn gadarnhaol. Nid yw’r dyddiad y’u gwnaed wedi’i nodi. Nid yw’r dyddiad y’u gosodwyd wedi’i nodi. Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1(b)

Dogfennau ategol:

4.

Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol: Bil Senedd y DU ynghylch Lleoliaeth

Dogfennau ategol:

5.

Dyddiad y cyfarfod nesaf

Papurau i'w nodi

CLA(4)-02-11- Adroddiad o’r cyfarfod ar 29 Mehefin 2011

 

Dogfennau ategol:

Trawsgrifiad