Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams  Deputy Clerk: Ruth Hatton

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

CLA(4)-06-16 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

 

Dogfennau ategol:

2.1

CLA696 - Rheoliadau Addysg Uwch (Cyrsiau Cymhwysol, Personau Cymhwysol a Darpariaeth Atodol) (Cymru) (Diwygio) 2016

Y weithdrefn negyddol: Fe’u gwnaed ar: 2 Mawrth 2016; Fe'u gosodwyd ar: 4 Mawrth 2016; Yn dod i rym ar: 26 Mawrth 2016

 

 

2.2

CLA697 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) (Diwygio) (Cymru) 2016

Y weithdrefn negyddol: Fe’u gwnaed ar: 3 Mawrth 2016; Fe'u gosodwyd ar: 7 Mawrth 2016; Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2016

 

 

3.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

3.1

CLA698 - Rheoliadau Dyfroedd Ymdrochi (Diwygio) (Cymru) 2016

 

Y weithdrefn negyddol: Fe’u gwnaed ar: 8 Mawrth 2016; Fe'u gosodwyd ar: 9 Mawrth 2016; Yn dod i rym ar: 30 Mawrth 2016

 

CLA(4)-06-16 – Papur 2 – Adroddiad

CLA(4)-06-16 – Papur 3 – Rheoliadau

CLA(4)-06-16 – Papur 4 – Memorandwm Esboniadol

 

 

 

 

 

Dogfennau ategol:

4.

Offerynnau Statudol a osodwyd yn ystod y toriad neu cyn diddymiad y Pedwerydd Cynulliad

CLA(4)-06-16 – Papur 5 – Offerynnau Statudol

 

Dogfennau ategol:

5.

Papurau i'w nodi

 

CLA(4)-06-16 - Papur 6 – Llywodraeth Cymru: Bil drafft Llywodraeth a Chyfreithiau yng Nghymru

 

CLA(4)-06-16 – Papur 7 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol: