Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt: Gareth Williams  Deputy Clerk: Ruth Hatton

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

 

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad negyddol

 

 

 

 

2.1

CLA266 – Rheoliadau Derbyniadau Ysgol (Meintiau Dosbarthiadau Babanod) (Cymru) 2013

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 14 Mai 2013. Fe’u gosodwyd ar 17 Mai 2013. Yn dod i rym ar 8 Gorffennaf 2013.

 

 

 

2.2

CLA267 - Rheoliadau Derbyniadau Ysgol (Amrywio Trefniadau Derbyn) (Cymru) 2013

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 14 Mai 2013. Fe’u gosodwyd ar 17 Mai 2013. Yn dod i rym ar 8 Gorffennaf 2013.

 

 

2.3

CLA268 - Rheoliadau Derbyniadau Ysgol (Dyddiad Cynnig Cyffredin) (Cymru) 2013

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 14 Mai 2013. Fe’u gosodwyd ar 17 Mai 2013. Yn dod i rym ar 8 Gorffennaf 2013.

 

2.4

CLA269 - Rheoliadau Prentisiaethau (Dyroddi Tystysgrifau Prentisiaeth) (Cymru) 2013

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 14 Mai 2013. Fe’u gosodwyd ar 17 Mai 2013. Yn dod i rym ar 8 Gorffennaf 2013.

2.5

CLA270 - Gorchymyn Prentisiaethau (Dynodi Awdurdod Ardystio Cymru) 2013

Y weithdrefn negyddol. Fe’i gwnaed ar 20 Mai 2013. Fe’i gosodwyd ar 23 Mai 2013. Yn dod i rym ar 23 Mehefin 2013.

2.6

CLA271 - Gorchymyn Prentisiaethau (Manyleb Safonau Prentisiaethau Cymru) 2013

Y weithdrefn negyddol. Fe’i gwnaed ar 20 Mai 2013. Fe’i gosodwyd ar 23 Mai 2013. Yn dod i rym ar 23 Mehefin 2013.

2.7

CLA272 - Gorchymyn Prentisiaethau (Darpariaeth Drosiannol ar gyfer Manylebau Galwedigaethol Presennol) (Cymru) 2013

Y weithdrefn negyddol. Fe’i gwnaed ar 22 Mai 2013. Fe’i gosodwyd ar 24 Mai 2013. Yn dod i rym ar 23 Mehefin 2013.

 

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad cadarnhaol

 

2.8

CLA264 - Rheoliadau Prentisiaethau (Amodau Cwblhau Cymreig Amgen) 2013

Y weithdrefn negyddol. Ni nodwyd y dyddiad y’u gwnaed. Ni nodwyd y dyddiad y’u gosodwyd. Yn dod i rym ar 23 Mehefin 2013.

 

 

 

3.

Deddfwriaeth arall

Y weithdrefn penderfyniad negyddol

 

 

3.1

CLA265 - Y Cod Derbyniadau Ysgol

Y weithdrefn penderfyniad cadarnhaol. Fe’u gosodwyd ar 15 Mai 2013. Yn dod i rym ar 8 Gorffennaf 2013.

 

http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-legislation/fourth-assembly-sub-leg-reports.htm

 

4.

Papurau i'w nodi

CLA(4) 15-13(p1) – Llythyr gan yr Arglwydd Boswell ynghylch cynnig yr UE ar gyfer Rheoliad ar fesurau i leihau cost darparu rhwydweithiau cyfathrebu electronig cyflym

 

CLA(4) 15-13(p2) – Llythyr gan William Cash ynghylch cynnig yr UE ar gyfer Rheoliad ar fesurau i leihau cost darparu rhwydweithiau cyfathrebu electronig cyflym

 

CLA(4) 15-13(p3) – Llythyr gan y Cadeirydd at Lywydd y Comisiwn Ewropeaidd ynghylch cynnig yr UE ar gyfer Rheoliad ar fesurau i leihau cost darparu rhwydweithiau cyfathrebu electronig cyflym

 

CLA(4) 15-13(p4) – Adroddiad Pwyllgor ynghylch cynnig yr UE ar gyfer Rheoliad ar fesurau i leihau cost darparu rhwydweithiau cyfathrebu electronig cyflym

 

 

Dogfennau ategol:

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson

 

5.1

Ystyried Gohebiaeth ynghylch Bil Gwasanaeth Cymdeithasol (Cymru)

CLA(4)-15-13(p5) – Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol

 

5.2

Ystyried Gohebiaeth ynghylch Bil Addysg Bellach ac Uwch (Cymru)

CLA(4)-15-14(p6) – Llythyr gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau

 

5.3

Y wybodaeth ddiweddaraf am yr ymchwiliad ynghylch yr UE

CLA(4)-15-13(p7)Rhaglen ar gyfer yr ymweliad i Frwsel