Agenda, penderfyniadau a cofnodion drafft

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2.

 

Gweld y Cwestiynau

 

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 

Gofynnwyd y 7 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2.

(30 munud)

2.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.18

(30 munud)

3.

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.35

(30 munud)

4.

Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Cyflawni Newid yng Nghymru drwy’r Polisi Caffael

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.27

(30 munud)

5.

Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg: Gwella’r seilwaith i ddiwallu anghenion addysg ôl-16

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.11

(60 munud)

6.

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Cyflwyno Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.38

7.

Dadl Cyfnod 3 ar Fil Cymwysterau Cymru - Gohiriwyd i 16 Mehefin 2015