Cyfarfodydd

Cyfarfodydd Preifat - y Pwyllgor Cyllid

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 16/02/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 17/10/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 4.

Cofnodion:

3.1 Cymeradwywyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 13/06/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod a’r cyfarfod ar 19 Mehefin 2019

Cofnodion:

7.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 19/09/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o'r cyfarfod ar 27 Medi 2018

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 07/12/2017 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o eitem 1 y cyfarfod ar 13 Rhagfyr 2017

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 11/05/2017 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar 17 Mai 2017

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 02/02/2017 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 09/03/2016 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Eitemau 4 a 5.

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 24/02/2016 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Eitem 7.

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 24/02/2016 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Eitem 4.

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 03/02/2016 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitemau 5, 6 a 7.

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 20/01/2016 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitemau 4, 5 a 6 o gyfarfod heddiw ac eitem 1 o’r cyfarfod ar 28 Ionawr 2016.

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 14/01/2016 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitemau 8 a 9.

 

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 09/12/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn ar gyfer y busnes canlynol:

Eitemau 5, 6, 7 ac 8.

 

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 03/12/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitemau 5, 6 a 7.

 

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 25/11/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Eitemau 5, 6 a 7.

 

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 11/11/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Eitemau 5, 6 ac 7.

 

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

4.2 Cytunodd y Pwyllgor hefyd i wahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar 19 Tachwedd 2015 o dan Reol Sefydlog 17.42.

 


Cyfarfod: 05/11/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitemau 5, 6, 7, 8 a 9

 

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 21/10/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitemau 5 a 6

 

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 15/10/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitemau 6, 7, 8 a 9

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 07/10/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 9)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitem 10

 

Cofnodion:

9.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 07/10/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitem 6

 

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 01/10/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 10)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitemau 11, 12 a 13 o gyfarfod heddiw ac eitem 1 o’r cyfarfod ar 7 Hydref 2015.

 

Cofnodion:

10.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 01/10/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitem 8

 

Cofnodion:

7.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 17/09/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitemau 8, 9, 10 ac 11

 

Cofnodion:

7.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 17/09/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitem 5

 

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 15/07/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitemau 5, 6, 7, 8, 9 a 10

 

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 09/07/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Eitemau 5, 6 a 7

 

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 01/07/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Eitemau 5, 6, 7, 8 a 9

 

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 25/06/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Eitemau 5, 6 a 7

 

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 17/06/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitemau 7 ac 8

 

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig.

 


Cyfarfod: 11/06/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y busnes a ganlyn:

Eitemau 7, 8, 9, 10 ac 11 o’r cyfarfod heddiw, ac eitemau 1 a 2 o’r cyfarfod ar 17 Mehefin 2015.

 

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 21/05/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Eitemau 5, 6, 7, 8, 9 a 10

 

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 13/05/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitemau 7, 8, 9 a 10

 

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 29/04/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitemau 8, 9 a 10.

 

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig.

 


Cyfarfod: 23/04/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitem 7

Cofnodion:

6.1     Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 25/03/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitem 7

 

Cofnodion:

7.1     Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 19/03/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitemau 6, 7 ac 8 o gyfarfod heddiw ac eitemau 1 a 2 o gyfarfod dydd Mercher 25 Mawrth.

Cofnodion:

5.1     Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 11/03/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitem 7

 

Cofnodion:

6.1     Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 05/03/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 0)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:


Cyfarfod: 05/03/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 9)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitemau 10

 

Cofnodion:

9.1     Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 25/02/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitemau 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 ac Eitemau 1 a 2 ddydd Iau 5 Mawrth

 

Cofnodion:

3.1     Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 10/12/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Eitemau 7, 8 & 9

 

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 26/11/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Eitemau 5, 6 & 7

 

Cofnodion:

14. Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 


Cyfarfod: 06/11/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 9)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitemau 7 ac 8, a'r cyfarfodydd a gynhelir ar 10 Tachwedd 2014 (os bydd angen) a 12 Tachwedd 2014.

 

Cofnodion:

9.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 03/11/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitem 5 ac Eitem 1 y cyfarfod ar 6 Tachwedd 2014

 

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 22/10/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitemau 5, 6 a 7

 

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 16/10/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitem 7

 

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 08/10/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitemau 4 a 5

 

Cofnodion:

3.1 The motion was agreed.


Cyfarfod: 02/10/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitemau 7, 8 a 9

 

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 24/09/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitemau 6, 7, 8 a 9, ac Eitem 1 y cyfarfod a gynhelir ar 2 Hydref 2014

 

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 16/07/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Eitemau 6, 7 ac 8

 

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 02/07/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Eitemau 5 ac 6

 

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 26/06/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Eitemau 5 & 6

 

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 04/06/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Eitemau 6 a 7

 

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 08/05/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Eitem 5 ac Eitem 1 y cyfarfod ar 14 Mai 2014

 

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 26/03/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Eitemau 5 a 6

 

Cofnodion:

4.1 Cytunwyd ar y cynnig, ac fe’i hestynnwyd i’r eitem o fusnes gyntaf ar gyfer y cyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 20/03/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Cyfarfodydd preifat – y Pwyllgor Cyllid

Eitemau 5, 6 a 7

 

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 12/03/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Eitemau 6 a 7

 

Cofnodion:

6.1 Cytunwyd ar y cynnig.

 


Cyfarfod: 19/02/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Eitemau 6, 7, 8 a 9

 

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 05/02/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Eitemau 6 a 7

 

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 22/01/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Eitemau 4, 5, 6, 7 ac 8

 

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 13/11/2013 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Eitem 8

 

Cofnodion:

7.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 05/11/2012 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cyfarfod preifat

Cofnodion:

1.1 Cytunodd y Pwyllgor i gynnal y cyfarfod hwn yn breifat o dan Reol Sefydlog 17.42 yn ei gyfarfod ar 25 Hydref 2012.