Cyfarfodydd

P-03-261 Atebion lleol i dagfeydd traffig yn y Drenewydd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 19/03/2013 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 P-03-261 Atebion lleol i dagfeydd traffig yn y Drenewydd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 15/01/2013 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 P-03-261 Atebion lleol i dagfeydd traffig yn y Drenewydd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 19/06/2012 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 P-03-261 Atebion lleol i dagfeydd traffig yn y Drenewydd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/01/2012 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 P-03-261 Atebion lleol i dagfeydd traffig yn y Drenewydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau yn ateb cwestiynau gan y Pwyllgor am y mater hwn a chytunodd i rannu’r data o’r astudiaeth o dagfeydd traffic cynt ac wedyn gyda’r Pwyllgor. Bydd hwn ar gael fis nesaf.

 


Cyfarfod: 01/11/2011 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 P-03-261 Atebion lleol i dagfeydd traffig yn y Drenewydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i wahodd y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau i roi tystiolaeth gerbron y Pwyllgor mewn perthynas â’r deisebau hyn.


Cyfarfod: 11/10/2011 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 P-03-261 Atebion lleol i dagfeydd traffig yn y Drenewydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i ddod yn ôl at y ddeiseb hon, yn ogystal â deiseb P-04-319, yn ei gyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 12/07/2011 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 P-03-261 Atebion lleol i dagfeydd traffig yn y Drenewydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am y ddeiseb hon.

 

Camau i’w cymryd

·         Cytunodd y Pwyllgor i ofyn am farn y deisebwyr am yr ohebiaeth a gafwyd gan y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau.