Cyfarfodydd

Amserlen y Cynulliad - y pedwerydd cynulliad

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 25/05/2011 - Y Pwyllgor Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Amserlen y Cynulliad

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gyhoeddi amserlen dros dro ar gyfer busnes y Cynulliad yn amlinellu:

 

  • yr amser sydd ar gael ar gyfer cyfarfodydd grwpiau plaid;

 

  • dyddiadau’r toriadau sydd wedi’u cadarnhau, fel a ganlyn:

 

   • SulgwynDydd Llun 30 Mai – Dydd Sul 5 Mehefin 2011
   • HafDydd Llun 18 GorffennafDydd Sul 18 Medi 2011
   • HydrefDydd Llun 24 HydrefDydd Sul 30 Hydref 2011

 

  • dyddiadau’r toriadau arfaethedig a ganlyn:

 

   • NadoligDydd Llun 12 Rhagfyr 2011 – Dydd Sul 8 Ionawr 2012
   • GwanwynDydd Llun 13 ChwefrorDydd Sul 19 Chwefror 2012

 

  • dyddiadau ar gyfer cwestiynau llafar.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes y byddai’r amseroedd ar gyfer cyfarfodydd pwyllgorau’r Cynulliad yn cael eu cyhoeddi pan gaiff system y pwyllgorau ei chytuno.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i ymgynghori â’r grwpiau plaid ar:

 

  • ddyraniad amser rhwng busnes y Llywodraeth a busnes y Cynulliad; a’r

 

  • cynigion ar gyfer sut y caiff amser y Cynulliad ei ddefnyddio.