Cyfarfodydd

Trans-European Transport Network (TEN-T) and Connecting Europe Facility (CEF) Regulations

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 24/02/2016 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Llythyr oddi wrth Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth ynghylch TEN-T

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.2.1 Nododd y Pwyllgor y papur.


Cyfarfod: 19/02/2014 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 EBC(4)-05-14(p.12) - TEN-T - Minister's response: 5 February 2014

Dogfennau ategol:

  • EBC(4)-05-14(p.12) - TEN-T - Minister's response: 5 February 2014

Cyfarfod: 19/02/2014 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 EBC(4)-05-14(p.11) - TEN-T - Letter from the Chair to the Minister: 24 January 2014

Dogfennau ategol:

  • EBC(4)-05-14(p.11) - TEN-T - Letter from the Chair to the Minister: 24 January 2014

Cyfarfod: 19/02/2014 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 EBC(4)-05-14(p.15) – TEN-T – Letter from the Chair to Herald Ruijters: 24 January 2014

Dogfennau ategol:

  • EBC(4)-05-14(p.15) - TEN-T - Letter from the Chair to Herald Ruijters: 24 January 2014

Cyfarfod: 19/02/2014 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 EBC(4)-05-14(p.13) – TEN-T – Letter from Herald Ruijters: 6 February 2014

Dogfennau ategol:

  • EBC(4)-05-14(p.13) – TEN-T – Letter from Herald Ruijters: 6 February 2014

Cyfarfod: 16/01/2014 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Y Rhwydwaith Trafnidiaeth Traws-Ewropeaidd a Rheoliadau Cyfleuster Cysylltu Ewrop (cynhadledd fideo) (13.30-14.30)

 

Tystion:

·         Robert Goodwill AS, Yr Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol dros Drafnidiaeth

·         Jane Peters, Pennaeth Cydweithredu Rhyngwladol

·         Verna Cruickshank, Cydweithredu Rhyngwladol

·         Jennifer Dunlop, Gwasanaeth Cyfreithiol Swyddfa Cwnsler Cyffredinol yr Adran Drafnidiaeth

 

Dogfennau ategol:

 

Papur preifat (Briff yr Aelodau ar gyfer eitem 5)

 

Dogfennau ategol:

  • Papur preifat (Briff yr Aelodau ar gyfer eitem 5)

Cofnodion:

5.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Robert Goodwill AS, yr Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol dros Drafnidiaeth; Jane Peters, Pennaeth  Cydweithredu Rhyngwladol; Verna Cruickshank, Cydweithredu Rhyngwladol a Jennifer Dunlop, Gwasanaeth Cyfreithiol Swyddfa Cwnsler Cyffredinol yr Adran Drafnidiaeth.

 

5.2 Cytunodd yr Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol dros Drafnidiaeth i roi gwybod i'r Pwyllgor faint o geisiadau (gan gynnwys ceisiadau aflwyddiannus) a gyflwynodd pob cenedl ddatganoledig a'r DU yn ystod cyfnod y rhaglen rhwng 2007 a 2013.

 

 


Cyfarfod: 21/11/2013 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Rheoliadau TEN-T a CEF (Cynhadledd fideo) (10.45-11.45)

Tystion:

·         Herald Ruijters, Cyfarwyddwr Cyffredinol Symudedd a Thrafnidiaeth (MOVE), y Comisiwn Ewropeaidd

·         Philippe Chantraine, Cyfarwyddwr Cyffredinol Symudedd a Thrafnidiaeth (MOVE), y Comisiwn Ewropeaidd

 

 

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Herald Ruijters, Philippe Chantraine a Joao Ferreira, a oedd oll yn cynrychioli Cyfarwyddiaeth Gyffredinol ar gyfer Symudedd a Thrafnidiaeth (MOVE) y Comisiwn Ewropeaidd.