Cyfarfodydd

Dyfodol Masnachfraint Rheilffyrdd Cymru a'r Gororau

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 28/01/2016 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Dyfodol Masnachfraint Rheilffyrdd Cymru a'r Gororau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3.1 Nododd y Pwyllgor y papur.


Cyfarfod: 19/11/2015 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Dyfodol Masnachfraint Rheilffyrdd Cymru a'r Gororau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.3.1 Nodwyd y papur gan y Pwyllgor.


Cyfarfod: 13/05/2015 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Craffu ar Network Rail

Mark Langman, Rheolwr Gyfarwyddwr Llwybrau – Cymru, Network Rail

Tim James, Pennaeth Strategaeth a Chynllunio – Cymru, Network Rail

Jo Kaye, Cyfarwyddwr – Strategaeth a Chynllunio, Network Rail

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd Mark Langman, Tim James a Jo Kaye gwestiynau gan Aelodau o’r Pwyllgor.


Cyfarfod: 25/02/2015 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Gwybodaeth ychwanegol oddi wrth Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth ynghylch tocynnau integredig, cydymffurfedd â PRM-TSI a cherbydau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.4.1 Nodwyd y papur gan y Pwyllgor.


Cyfarfod: 04/02/2015 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Masnachfraint Rheilffordd Cymru a'r Gororau - Craffu Dilynol

Yr Athro Stuart Cole, Athro Emeritws mewn Trafnidiaeth, Canolfan Ymchwil Trafnidiaeth Cymru, Prifysgol De Cymru

Dogfennau ategol:

  • Briff Ymchwil

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Stuart Cole.


Cyfarfod: 04/02/2015 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Masnachfraint Rheilffordd Cymru a'r Gororau - Craffu Dilynol

Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

James Price, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Craffodd y Pwyllgor ar waith Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth.

 

4.2 Cytunodd y Gweinidog i ddarparu’r hyn a ganlyn:

·         Gwybodaeth am gyflenwi tocynnau clyfar / integredig yng Nghymru;

·         Gwybodaeth ynghylch y camau sydd wedi’u cynllunio i sicrhau bod rheilffyrdd Cymru yn hygyrch i bobl â phroblemau symudedd – y fanyleb dechnegol o ran gallu i ryngweithredu (PRM-TSI), a chydymffurfedd â Deddf Cydraddoldeb 2010;

·         Gwybodaeth am gynigion o ran cerbydau erbyn haf 2015, a chynigion manwl erbyn Nadolig 2015.

 

4.3 Cytunodd y Pwyllgor i barhau i adolygu’r mater.


Cyfarfod: 04/02/2015 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Masnachfraint Rheilffordd Cymru a'r Gororau - Papur Porterbrook ac Angel Trains

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nodwyd y papur gan y Pwyllgor.


Cyfarfod: 19/02/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4.)

Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Menter a Busnes ar Ddyfodol Masnachfraint Rheilffyrdd Cymru a'r Gororau

NDM5437 Nick Ramsay (Mynwy)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Menter a Busnes ar yr Ymchwiliad i Ddyfodol Masnachfraint Rheilffyrdd Cymru a’r Gororau, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 11 Rhagfyr 2013.

 

Nodyn: Gosodwyd yr ymateb gan Lywodraeth Cymru ar 12 Chwefror 2014.

 

Dogfennau Ategol

 

Adroddiad y Pwyllgor Menter a Busnes

Ymateb Llywodraeth Cymru

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.02

 

NDM5437 Nick Ramsay (Mynwy)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Menter a Busnes ar yr Ymchwiliad i Ddyfodol Masnachfraint Rheilffyrdd Cymru a’r Gororau, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 11 Rhagfyr 2013.


Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 27/11/2013 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Adroddiad drafft ar ddyfodol Masnachfraint Cymru a’r Gororau (09.30-10.10)

Dogfennau ategol:

EBC(4)-41-13(p1) - Adroddiad drafft ar ddyfodol Masnachfraint Cymru a’r Gororau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft ar ddyfodol Masnachfraint Cymru a'r Gororau, yn amodol ar fân newidiadau.Trafododd y Pwyllgor yr eitem hon yn breifat.

 


Cyfarfod: 23/10/2013 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Ymchwiliad i Ddyfodol Masnachfraint Rheilffyrdd Cymru a'r Gororau (drwy gyswllt fideo) (11.35-12.15)

 

Transport Scotland

 

Tystion:

·         Frazer Henderson, Pennaeth Polisi Rheilffyrdd Transport Scotland

 

Cofnodion:

4.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Frazer Henderson, Pennaeth Polisi Rheilffyrdd, Transport Scotland.

 


Cyfarfod: 23/10/2013 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i Ddyfodol Masnachfraint Rheilffyrdd Cymru a'r Gororau (10.30-11.30)

 

Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

 

Tystion:

 

  • Edwina Hart AC, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

·         James Price, Cyfarwyddwr Cyffredinol, yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

 

Dogfennau ategol:

EBC(4)-39-13(p1) - Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Edwina Hart AC, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth.

 


Cyfarfod: 23/10/2013 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Ymchwiliad i Ddyfodol Masnachfraint Rheilffyrdd Cymru a'r Gororau (09.15-10.15) (drwy gyswllt fideo)

 

Grŵp Rheilffyrdd Cyffredinol, yr Adran Drafnidiaeth

 

Tystion:

Rowan Smith,  Rheolwr Masnachol y De a’r Gorllewin

David Sexton, Rheolwr Datblygu HLOS

Brian Freemantle,  Pennaeth Polisi a Chytundebau Cerbydau

Sarah Collins,  Pennaeth yr Uned Caffael Masnachfraint

 

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Grŵp Rheilffordd Cyffredinol, yr Adran Drafnidiaeth.

 


Cyfarfod: 17/10/2013 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i Ddyfodol Masnachfraint Rheilffyrdd Cymru a’r Gororau (sesiwn dystiolaeth) (9.40-10.20)

Tyst:

 

Network Rail:

·         Mark Langman, Cyfarwyddwr Rhanbarthol Llwybrau Cymru

Dogfennau ategol:

EBC(4)-38-13(p1) - WBF93 - Network Rail

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Network Rail.

 

 


Cyfarfod: 09/10/2013 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i Ddyfodol Masnachfraint Rheilffordd Cymru a'r Gororau (sesiwn dystiolaeth panel) (10.00-11.00)

Tystion:

 

Angel Trains:

 

·         Kevin Tribley, Prif Swyddog Gweithredu

 

Porterbrook Leasing Company Limited:

 

·         Keith Howard, Cyfarwyddwr Masnachol

 

Dogfennau ategol:

EBC(4)-37-13(p2) - WBF90 - Angel Trains

EBC(4)-37-13(p3) - WBF24 - Porterbrook Leasing Company Limited

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o gwmnïau cerbydau - Angel Trains a Porterbrook Leasing Company Limited

 

 


Cyfarfod: 09/10/2013 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i Ddyfodol Masnachfraint Rheilffordd Cymru a'r Gororau (sesiwn dystiolaeth panel) (11.15-12.00)

Tystion:

 

Cymdeithas y Partneriaethau Rheilffordd Cymunedol (ACoRP):

 

  • Neil Buxton, Rheolwr Cyffredinol

 

Canolfan Ymchwil Trafnidiaeth Cymru, Prifysgol De Cymru

 

·         Yr Athro Stuart Cole, Athro Emeritws ym maes Trafnidiaeth

 

Dogfennau ategol:

EBC(4)-37-13(p4) - WBF85 - Cymdeithas y Partneriaethau Rheilffordd Cymunedol

EBC(4)-37-13(p5) - WBF62 - Stuart Cole

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Neil Buxton, Rheolwr Cyffredinol,  Cymdeithas Partneriaethau Rheilffyrdd Cymunedol, a'r Athro Emeritws Stuart Cole, Canolfan Ymchwil Trafnidiaeth Cymru, Prifysgol De Cymru.

 

 

 


Cyfarfod: 03/10/2013 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i ddyfodol Masnachfraint Rheilffordd Cymru a'r Gororau: Trenau Arriva Cymru a Chymdeithas y Cwmnïau Gweithredu Trenau (ATOC) (sesiwn dystiolaeth panel)

Tystion:

 

Trenau Arriva Cymru:

 

  • Ian Bullock, Rheolwr Gyfarwyddwr, Trenau Arriva Cymru
  • Mike Bagshaw, Cyfarwyddwr Masnachol, Trenau Arriva Cymru

 

ATOC:

 

·         Richard Davies, Pennaeth Polisi a Chynllunio, ATOC

 

Dogfennau atodol:

EBC(4)-36-13(p3) Trenau Arriva Cymru

EBC(4)-36-13(p4) - ATOC

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Trenau Arriva Cymru a Chymdeithas y Cwmnïau Gweithredu Trenau.

 


Cyfarfod: 03/10/2013 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i ddyfodol Masnachfraint Rheilffordd Cymru a'r Gororau: Passenger Focus a Railfuture (sesiwn dystiolaeth panel)

Tystion:

 

Passenger Focus:

 

  • Mike Hewitson, Pennaeth Materion Teithwyr
  • David Beer, Gweithrediaeth y Teithwyr

 

RailFuture:

 

  • John Rogers, Cadeirydd, Rheilffyrdd de Cymru
  • David Mawdsley, Ysgrifennydd, Rheilffyrdd de Cymru

 

Dogfennau atodol:

EBC(4)-36-13(p1) Railfuture

EBC(4)-36-13(p2) - Passenger Focus

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Passenger Focus a Railfuture.