Cyfarfodydd

Is-ddeddfwriaeth arall (dim gweithdrefn) - y Pedwerydd Cynulliad

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 30/06/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Cod Ymarfer a Argymhellir ar gyfer Cyhoeddusrwydd Awdurdodau Lleol yng Nghymru

CLA(4)-18-14Papur 2 – Cod Ymarfer a Argymhellir ar gyfer Cyhoeddusrwydd Awdurdodau Lleol yng Nghymru

CLA(4)-18-14Papur 3 – Memorandwn Esboniadol

CLA(4)-18-14Papur 4 – Adroddiad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y Cod ac roedd yn fodlon ag ef.

 


Cyfarfod: 30/06/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Deddfwriaeth arall


Cyfarfod: 28/04/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Gorchymyn Mesur Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Taliadau) 2010 (Anghymhwyso o’r Bwrdd Taliadau) 2014

CLA(4)-12-14 – Papur 2 - Gorchymyn Mesur Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Taliadau) 2010 (Anghymhwyso o’r Bwrdd Taliadau) 2014

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 

Nododd y Pwyllgor y Gorchymyn.

 


Cyfarfod: 13/05/2013 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4.)

Is-ddeddfwriaeth Arall

(Amser dangosol 14:40 – 14:45)

 


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu