Cyfarfodydd

Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 24/02/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1.)

1. Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Gweinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd y 12 cwestiwn. Atebwyd cwestiwn 10 gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

 


Cyfarfod: 20/01/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1.)

1. Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Gweinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.31

Gofynnwyd yr 11 cwestiwn cyntaf. Atebwyd cwestiynau 1 a 2 gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

 


Cyfarfod: 25/11/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1.)

1. Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Gweinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd cwestiynau 1 i 10 a 12 i 15. Ni ofynnwyd cwestiwn 11. Cafodd cwestiynau 4 ac 8 eu grwpio. Atebwyd cwestiwn 7 a 13 gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth. Gwahoddodd y Dirprwy Lywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.


Cyfarfod: 21/10/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1.)

1. Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Gweinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd y 13 cwestiwn cyntaf. Cafodd cwestiynau 8 a 9 eu grwpio. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.


Cyfarfod: 08/07/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Gweinidog ar ôl Cwestiwn 2.

 

Gweld y Cwestiynau

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.16

 

Gofynnwyd cwestiynau 1 - 3 a 5 -15. Ni ofynnwyd cwestiwn 4. Atebwyd cwestiwn 9 gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth ac atebwyd cwestiwn 15 gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg.  Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

 


Cyfarfod: 10/06/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Gweinidog ar ôl Cwestiwn 2.

 

Gweld y Cwestiynau

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.16

Gofynnwyd y 15 cwestiwn cyntaf. Atebwyd cwestiwn 7 gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth. Cafodd cwestiwn 9 ei drosglwyddo i'w ateb yn ysgrifenedig gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.


Cyfarfod: 06/05/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Gweinidog ar ôl Cwestiwn 2.

 

Gweld y Cwestiynau

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.17

Gofynnwyd cwestiynau 1 – 10 a 12-15. Ni ofynnwyd cwestiwn 11. Atebwyd cwestiwn 6 gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.


Cyfarfod: 18/03/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Gweinidog ar ôl Cwestiwn 2.

 

Gweld y Cwestiynau

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.16

 

Gofynnwyd y 10 cwestiwn cyntaf. Cafodd cwestiynau 2 a 7 eu grwpio. Atebwyd cwestiwn 10 gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog ar ôl cwestiwn 2.

 


Cyfarfod: 11/02/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Gweinidog ar ôl Cwestiwn 2.

 

Gweld y Cwestiynau

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.18

 

Gofynnwyd y 15 cwestiwn. Atebwyd cwestiwn 2, 3 ac 13 gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth.

 

Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.


Cyfarfod: 14/01/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Gweinidog ar ôl Cwestiwn 2.

 

Gweld y Cwestiynau

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.18

 

Gofynnwyd y 10 cwestiwn cyntaf.

 

Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

 


Cyfarfod: 19/11/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Gweinidog ar ôl Cwestiwn 2.

 

Gweld y Cwestiynau

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.20

 

Gofynnwyd y 14 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2. Trosglwyddwyd cwestiwn 15 i’w ateb yn ysgrifenedig gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi.


Cyfarfod: 14/10/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Gweinidog ar ôl Cwestiwn 2.

 

Gweld y Cwestiynau

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.02

 

Gofynnwyd cwestiynau 1-7, 9-11, 13 a 15. Tynnwyd cwestiynau 8 a 14 yn ôl. Trosglwyddwyd cwestiwn 12 i’w ateb yn ysgrifenedig. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.


Cyfarfod: 17/09/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Gweinidog ar ôl Cwestiwn 2.

 

Gweld y Cwestiynau

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14:18

 

Gofynnwyd y 9 cwestiwn cyntaf.  Gwahoddodd y Llywydd llefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth ar ôl cwestiwn 2. Atebwyd cwestiwn 4 gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth. Atebwyd cwestiwn 5 gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg. Atebwyd cwestiwn 7 gan y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd.


Cyfarfod: 25/06/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.20

 

Gofynnwyd y 15 cwestiwn. Atebwyd cwestiwn 5 gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg


Cyfarfod: 21/05/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1.)

1. Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 

Gofynnwyd y 15 cwestiwn. Atebwyd cwestiwn 1 gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg.


Cyfarfod: 02/04/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.24

 

Gofynnwyd cwestiynau 1, 3 i 7 a 9 i 15. Tynnwyd cwestiynau 2 ac 8 yn ôl.


Cyfarfod: 05/03/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.20

 

Gofynnwyd cwestiynau 1 i 4 a 6 i 15. Tynnwyd cwestiwn 5 yn ôl.


Cyfarfod: 29/01/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.21

 

Gofynnwyd y 15 cwestiwn.


Cyfarfod: 04/12/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.16

Gofynnwyd y 15 cwestiwn.


Cyfarfod: 06/11/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.15

Gofynnwyd cwestiynau 1 i 9 ac 11 i 15. Tynnwyd cwestiwn 10 yn ôl.


Cyfarfod: 02/10/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.15

Gofynnwyd cwestiynau 1, 3 i 7 a 9 i 15. Trosglwyddwyd cwestiwn 2 i’w ateb yn ysgrifenedig. Tynnwyd cwestiwn 8 yn ôl.


Cyfarfod: 03/07/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.18

Gofynnwyd cwestiynau 1 i 5 ac 8 i 13 a 15. Trosglwyddwyd cwestiwn 6 ar gyfer ateb ysgrifenedig gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi. Tynnwyd cwestiwn 7 yn ôl. Trosglwyddwyd cwestiwn 14 ar gyfer ateb ysgrifenedig gan y Gweinidog Tai ac Adfywio.

 


Cyfarfod: 05/06/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.15

Gofynnwyd y 15 cwestiwn. Atebwyd cwestiynau 7 a 15 gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Technoleg.


Cyfarfod: 01/05/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1.)

1. Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth - sesiynau cwestiynau wedi'u haildrefnu

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd cwestiynau 1 i 3, 5 i 12 a 14 i 15. Trosglwyddwyd cwestiwn 4 i’w ateb yn ysgrifenedig. Trosglwyddwyd cwestiwn 13 i’w ateb yn ysgrifenedig gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg.


Cyfarfod: 30/04/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7.)

Datganiad gan Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth: Colli swyddi yn Rowecord yng Nghasnewydd

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.57