Cyfarfodydd

Datganiad gan y Prif Weinidog - y Pedwerydd Cynulliad

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 04/04/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1.)

Datganiad gan y Prif Weinidog ar Tata Steel

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30


Cyfarfod: 08/03/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Bil Drafft Llywodraeth a Chyfreithiau yng Nghymru

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.04


Cyfarfod: 01/03/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

Datganiad gan Brif Weinidog Cymru: Bil Cymru Drafft

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.24


Cyfarfod: 01/12/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Y Metro

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.35


Cyfarfod: 17/11/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1.)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Ymosodiadau Paris

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 


Cyfarfod: 20/10/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Bil Drafft Cymru

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.29

 


Cyfarfod: 06/10/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad Flynn

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.35

 


Cyfarfod: 14/07/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Cyhoeddi Adroddiad Flynn

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.29


Cyfarfod: 16/06/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Adroddiad Blynyddol ar y Rhaglen Lywodraethu

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.35

 

Am 15.31, cafodd y trafodion eu hatal dros dro am 10 munud. Cafodd y gloch ei chanu bum munud cyn ailgynnull ar gyfer trafodion Cyfnod 3 ar Fil Cymwysterau Cymru.


Cyfarfod: 03/03/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

Datganiad gan Brif Weinidog Cymru: Cyhoeddiad Llywodraeth y DU ar broses Dydd Gŵyl Dewi

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.24


Cyfarfod: 23/09/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

Datganiad gan Brif Weinidog Cymru: Canlyniad Refferendwm yr Alban a’i oblygiadau ar gyfer Cymru

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.36

 


Cyfarfod: 15/07/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Y Rhaglen Ddeddfwriaethol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.28


Cyfarfod: 08/07/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4.)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad Comisiwn Williams

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.43

 


Cyfarfod: 01/07/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Ymateb Llywodraeth Cymru i ail adroddiad Comisiwn Silk

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.58


Cyfarfod: 17/06/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

Datganiad gan Brif Weinidog Cymru: Datganiad am Bolisi’r Iaith Gymraeg

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.28


Cyfarfod: 03/06/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Adroddiad Blynyddol ar y Rhaglen Lywodraethu

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.35


Cyfarfod: 13/05/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4.)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Argymhelliad ar leoli’r Ganolfan Isranbarthol ar gyfer Gofal Newyddenedigol Dwys yng ngogledd Cymru

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.33


Cyfarfod: 25/03/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Datganiad Polisi am yr Iaith Gymraeg - Ymateb i Adroddiadau ar y Mentrau Iaith a Chymunedau Cymraeg

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.27


Cyfarfod: 04/12/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Ymgyrch Jasmine

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.56

 


Cyfarfod: 12/11/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4.)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Y Gynhadledd Fawr - y camau nesaf

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.03


Cyfarfod: 12/11/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Yr Adolygiad o Wasanaethau Newyddenedigol yng ngogledd Cymru

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.30


Cyfarfod: 16/07/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Y Rhaglen Ddeddfwriaethol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 18.49


Cyfarfod: 04/06/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4.)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Adroddiad Blynyddol ar y Rhaglen Lywodraethu

Dogfen Ategol
Datganiad ar y Rhaglen Lywodraethu – Ar gael yn Saesneg yn unig

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.14


Cyfarfod: 14/05/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Cynnydd o ran rhoi "Ynni Cymru" ar waith

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.25


Cyfarfod: 30/04/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4.)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Y Comisiwn ar Lywodraethu a Darparu Gwasanaethau Cyhoeddus

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.20


Cyfarfod: 23/04/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Adolygiad o Wasanaethau Newyddenedigol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.37


Cyfarfod: 17/07/2012 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4.)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Y Rhaglen Ddeddfwriaethol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15:20

 


Cyfarfod: 17/07/2012 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Ymchwiliad Robert Powell

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.49.

 


Cyfarfod: 29/05/2012 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Adroddiad Blynyddol ar y Rhaglen Lywodraethu

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14:29

 


Cyfarfod: 12/10/2011 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Dulliau Llywodraeth Cymru i Sbarduno’r Economi


Cyfarfod: 05/10/2011 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Comisiynydd y Gymraeg


Cyfarfod: 27/09/2011 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Y Rhaglen Lywodraethu


Cyfarfod: 20/09/2011 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Pwll y Gleision


Cyfarfod: 12/07/2011 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 9.)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Rhaglen Ddeddfwriaethol Llywodraeth Cymru 2011-16


Cyfarfod: 21/06/2011 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Diwygio Cyllidol


Cyfarfod: 14/06/2011 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

Datganiad gan y Prif Weinidog: Blaenoriaethau Deddfwriaethol


Cyfarfod: 18/05/2011 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Datganiad gan y Prif Weinidog am ei benodiadau i'r Cabinet