Cyfarfodydd

Cwestiynau i'r Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth.

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 16/07/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.29

 

Gofynnwyd y 15 cwestiwn.

 


Cyfarfod: 18/06/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.11

 

Gofynnwyd y 15 cwestiwn.


Cyfarfod: 14/05/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.11

 

Gofynnwyd y 15 cwestiwn. Cafodd cwestiynau 4 a 9 eu grwpio.


Cyfarfod: 26/03/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.16

 

Gofynnwyd y 15 cwestiwn. Cafodd cwestiynau 3 a 5 eu grwpio.


Cyfarfod: 19/02/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.17

 

Gofynnwyd y 15 cwestiwn. Cafodd cwestiynau 6 a 9 eu grwpio.


Cyfarfod: 22/01/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.13

 

Gofynnwyd y 15 cwestiwn. Cafodd cwestiynau 1, 7, 9, 10 a 12 eu grwpio.

 


Cyfarfod: 27/11/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.18

Gofynnwyd y 15 cwestiwn. Cafodd cwestiynau 10 a 12 eu grwpio.


Cyfarfod: 23/10/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.15

Gofynnwyd y 15 cwestiwn.


Cyfarfod: 25/09/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.15

Gofynnwyd cwestiynau 1 i 6 ac 8 i 15. Trosglwyddwyd cwestiwn 7 i’w ateb yn ysgrifenedig.


Cyfarfod: 26/06/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.15

Gofynnwyd cwestiynau 1 i 3 a 5 i 13. Tynnwyd cwestiwn 4 yn ôl.


Cyfarfod: 22/05/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.15

Gofynnwyd y 15 cwestiwn. Cafodd cwestiynau 1 a 9 eu grwpio.


Cyfarfod: 24/04/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.18

Gofynnwyd cwestiynau 2 i 12 a 14 i 15. Cafodd cwestiynau 3 a 4 eu grwpio. Tynnwyd cwestiynau 1 a 13 yn ôl.