Cyfarfodydd

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - Adroddiad Blynyddol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 10/12/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Trafod Adroddiad Blynyddol 2014/15

Nick Bennett, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Chris Vinestock, Prif Swyddog Gweithredu

Susan Hudson, Rheolwr Polisi a Chyfathrebu

 

Adroddiad Blynyddol 2014/15

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Nick Bennett, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

·         Chris Vinestock, Prif Swyddog Gweithredol

·         Susan Hudson, Rheolwr Polisi a Chyfathrebu

 

 


Cyfarfod: 10/12/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Trafod Adroddiad Blynyddol 2014/15 - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.

 


Cyfarfod: 11/12/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Adroddiad Blynyddol Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2013/14 - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.

 


Cyfarfod: 11/12/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Adroddiad Blynyddol Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2013/2014

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Nick Bennett, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

 

2.2 Cytunodd Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru i ysgrifennu at y Pwyllgor gyda manylion am lefelau’r indemniad a ddarperir gan awdurdodau lleol i aelodau mewn perthynas ag achosion cod ymddygiad.

 


Cyfarfod: 16/01/2014 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol wedi’i gyfeirio at y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth, mewn perthynas â’r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7a.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 12/12/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Trafod yr adroddiad drafft: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Adroddiad Blynyddol 2012/13

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor y llythyr drafft.

 


Cyfarfod: 06/11/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Trafod Adroddiad Blynyddol 2012/13

Peter Tyndall, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Elizabeth Thomas, Cyfarwyddwr Ymchwiliadau

Susan Hudson, Rheolwr Polisi a Chyfathrebu

 

Adroddiad Blynyddol Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2012/13

 

Cofnodion:

2.2 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

 

2.3 Cytunodd Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru i ddarparu nodyn ar y canllawiau a roddwyd i awdurdodau lleol ynghylch cymdogion sy'n peri niwsans.

 


Cyfarfod: 19/07/2012 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

8 CELG(4)-19-12 - Papur 5 - Gwybodaeth ychwanegol gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 05/07/2012 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Ystyried adroddiad blynyddol Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2011-12

CELG(4)-17-12 – Papur 2

 

Peter Tyndall, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Susan Hudson, Rheolwr Polisi a Chyfathrebu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd Peter Tyndall, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru a Susan Hudson, Rheolwr Polisi a Chyfathrebu, i’r Pwyllgor.

 

Croesawodd y Pwyllgor yr adroddiad a holwyd yr Ombwdsmon ar yr adroddiad.

 

Cytunodd yr Ombwdsmon i ddarparu nodyn i’r Pwyllgor ar y Panel Cynghori.


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu