Cyfarfodydd

Ystyried goblygiadau ariannol Biliau gan y Senedd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 20/09/2023 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 11.)

11. Yr wybodaeth ddiweddaraf am Fil Diwygio’r Senedd - Cynghorydd Arbenigol a sesiynau tystiolaeth

Dogfennau ategol:

FIN(6)-14-23 P12 - Yr wybodaeth ddiweddaraf am Fil Diwygio’r Senedd

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 13/09/2023 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 PTN 10 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Biliau Diwygio - 23 Awst 2023

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 21/06/2023 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 Papur i’w nodi 8 – Llythyr oddi wrth y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Chwyddiant yn yr amcangyfrifon o gostau sy'n cyd-fynd â Biliau'r dyfodol – 12 Mai 2023

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/03/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 3)

3 Craffu ar oblygiadau ariannol Biliau

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 02/03/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 6)

6 Ystyried goblygiadau ariannol Biliau gan y Senedd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 01/03/2023 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 01/03/2023 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 4)

4 Craffu ar oblygiadau ariannol Biliau

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 01/03/2023 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 PTN 7 - Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd: Craffu ar oblygiadau ariannol Biliau - 15 Chwefror 2023

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 01/03/2023 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid mewn perthynas â chraffu ar oblygiadau ariannol Biliau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1.a. Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid mewn perthynas â chraffu ar oblygiadau ariannol Biliau

 


Cyfarfod: 12/01/2023 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 5)

5 Craffu ar oblygiadau ariannol Biliau - gohebiaeth rhwng y Prif Weinidog a Chadeirydd y Pwyllgor Cyllid

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/01/2023 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Prif Weinidog

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/01/2023 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Llythyr gan y Prif Weinidog at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/01/2023 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 6)

6 Gohebiaeth i'r Prif Weinidog a Chadeirydd y Pwyllgor Cyllid mewn perthynas â goblygiadau ariannol Biliau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.3.a Nododd y pwyllgor yr ohebiaeth rhwng y Prif Weinidog a Chadeirydd y Pwyllgor Cyllid mewn perthynas â goblygiadau ariannol Biliau.

 


Cyfarfod: 11/01/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Ystyried goblygiadau ariannol Biliau gan y Senedd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/01/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 3)

3 Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Prif Weinidog ynghylch goblygiadau ariannol Biliau

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/01/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Prif Weinidog at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynghylch craffu ar oblygiadau ariannol Biliau

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/01/2023 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Pwyllgor Cyllid at y Prif Weinidog ynghylch craffu ar oblygiadau ariannol Biliau - 19 Rhagfyr 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.9  Nododd y Pwyllgor y llythyr.


Cyfarfod: 11/01/2023 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Pwyllgor Cyllid at y Prif Weinidog ynghylch craffu ar oblygiadau ariannol Biliau - 16 Tachwedd 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.7  Nododd y Pwyllgor y llythyr.


Cyfarfod: 11/01/2023 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Prif Weinidog ynghylch craffu ar oblygiadau ariannol Biliau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.8  Nododd y Pwyllgor y llythyr.


Cyfarfod: 15/12/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

5 Ystyried goblygiadau ariannol Biliau gan y Senedd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/12/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 PTN 10 - Llythyr gan y Prif Weinidog: Craffu ar oblygiadau ariannol Biliau - 7 Rhagfyr 2022

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 07/12/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 5)

5 Craffu ar oblygiadau ariannol Biliau

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 30/11/2022 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 4)

4 Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Prif Weinidog ynghylch goblygiadau ariannol Biliau

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 30/11/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Pwyllgor Cyllid at y Prif Weinidog mewn perthynas â chraffu ar oblygiadau ariannol Biliau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3 Nododd y Pwyllgor y llythyr.


Cyfarfod: 24/11/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 5.8)

5.8 Craffu ar oblygiadau ariannol Biliau

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/11/2022 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 5.3)

5.3 Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Prif Weinidog mewn perthynas â goblygiadau ariannol Biliau

Dogfennau ategol: