Cyfarfodydd

Adroddiad monitor amseroedd aros y GIG

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 15/02/2023 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 8)

8 Adroddiad monitro amseroedd aros y GIG

Papur 5 – Adroddiad monitro amseroedd aros y GIG

Dogfennau ategol:

  • Papur 5 – Adroddiad monitro amseroedd aros y GIG

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad monitro ac i ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.