Cyfarfodydd

Gwasanaethau endosgopi: ymchwiliad dilynol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 10/05/2023 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 8)

8 Gwasanaethau endosgopi: Ymateb Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor  ymateb Llywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 10/05/2023 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Gwasanaethau Endosgopi: ymchwiliad dilynol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.4 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 30/03/2023 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 3)

3 Llythyr at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch gwasanaethau endosgopi: ymchwiliad dilynol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.4 Nododd y Pwyllgor y llythyr.


Cyfarfod: 02/03/2023 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 3)

3 Rhagor o wybodaeth gan Cancer Research UK yn dilyn sesiwn tystiolaeth lafar yr ymchwiliad ar wasanaethau endosgopi ar 2 Chwefror 2023

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.5 Nododd y Pwyllgor y llythyr.


Cyfarfod: 15/02/2023 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 2)

2 Gwasanaethau endosgopi: sesiwn dystiolaeth gyda Chymdeithas Gastroenteroleg ac Endosgopi Cymru, y Cyd-grŵp Cynghori ar Endosgopi GI ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru

Dr John Green, Llywydd Cymdeithas Gastroenteroleg ac Endosgopi Cymru

 

Dr Mark Jarvis, Cadeirydd achrediad JAG yn y Cyd-grŵp Cynghori ar Endosgopi GI

 

Dr Jeff Turner, Dirprwy Arweinydd Clinigol, Grŵp Rheoli Hyfforddiant Endosgopi, Addysg a Gwella Iechyd Cymru

 

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd

Papur 1 – Tystiolaeth gan Gymdeithas Gastroenteroleg ac Endosgopi Cymru

Papur 2 – Tystiolaeth gan y Cyd-grŵp Cynghori ar Endosgopi GI

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas Gastroenteroleg ac Endosgopi Cymru, y Cyd-grŵp Cynghori ar Endosgopi GI ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru.

 


Cyfarfod: 02/02/2023 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 4)

4 Gwasanaethau endosgopi: sesiwn dystiolaeth gyda'r Rhaglen Endosgopi Genedlaethol a Rhwydwaith Canser Cymru

Yr Athro Sunil Dolwani, Arweinydd Clinigol y Rhaglen Endosgopi Genedlaethol

Yr Athro Tom Crosby, Rhwydwaith Canser Cymru

 

Papur 4 – Tystiolaeth gan y Rhaglen Endosgopi Genedlaethol

Papur 5 – Tystiolaeth gan Rwydwaith Canser Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr y Rhaglen Endosgopi Genedlaethol a Rhwydwaith Canser Cymru.

 


Cyfarfod: 02/02/2023 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 7)

Gwasanaethau endosgopi: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 02/02/2023 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 3)

3 Gwasanaethau endosgopi: sesiwn dystiolaeth gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru

Sharon Hillier, Cyfarwyddwr yr Is-adran Sgrinio, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Steve Court, Pennaeth Rhaglen Sgrinio Coluddion Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru

 

 

Papur 3 – Tystiolaeth gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Iechyd Cyhoeddus Cymru.

 


Cyfarfod: 02/02/2023 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 2)

2 Gwasanaethau endosgopi: sesiwn dystiolaeth gyda sefydliadau canser

Katie Till, Rheolwr Materion Cyhoeddus (Cymru), Cancer Research UK

Gerard McMahon, Pennaeth Polisi a Dylanwadu (Cenhedloedd Datganoledig), Bowel Cancer UK

 

 

Briff Ymchwil

Papur 1 – Tystiolaeth gan Cancer Research UK

Papur 2 – Tystiolaeth gan Bowel Cancer UK

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr sefydliadau canser.

2.2 Cytunodd Cancer Research UK i ddarparu rhagor o wybodaeth am:

  • y data sydd ar gael ar hyn o bryd ynghylch anghydraddoldebau iechyd mewn perthynas â chanser, sut mae’r data sydd ar gael yn cael eu casglu a’u dadansoddi, a’r bylchau posibl o ran data ynghylch anghydraddoldebau; a
  • barn Cancer Research UK ynghylch a ddylai canserau nad ydynt yn ganserau gastroberfeddol gael eu cynnwys yn y Rhaglen Endosgopi Genedlaethol.