Cyfarfodydd

Bil drafft Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 05/10/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 7)

7 Trafod adroddiad drafft y Pwyllgor ar Fil Drafft Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft cyn cytuno arno, yn amodol ar fân ddiwygiad.

 


Cyfarfod: 29/09/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 3)

3 Bil Drafft Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 1

Matt Davies, Pennaeth Materion Cyhoeddus a Materion Amgylcheddol – Ffederasiwn Plastigau Prydain (BPF)

Natalia Lewis-Maselino, Swyddog Gweithredol Materion Diwydiannol; Plastigau a Phecynnu Hyblyg - Ffederasiwn Plastigau Prydain (BPF)

 

Bil Drafft Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Ffederasiwn Plastigau Prydain.

 


Cyfarfod: 29/09/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 8)

Bil Drafft Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru) - cyfeir y dystiolaeth a glywyd o dan eitemau 2, 3 a 4

Cofnodion:

8.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a glywyd o dan eitemau 3, 4 a 5.

 


Cyfarfod: 29/09/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 4)

4 Bil Drafft Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 2

Judith Parry, Cadeirydd - Safonau Masnach Cymru, a, Rheolwr Gwasanaeth Cofrestru a Safonau Masnach - Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Craig Mitchell, Pennaeth Cefnogi Gwastraff -  Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr llywodraeth leol.

 


Cyfarfod: 29/09/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 5)

Bil Drafft Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru) - sesiwn gyda’r Gweinidog Newid Hinsawdd

Julie James AS, Y Gweinidog Newid Hinsawdd

Elen Shepard, Dirprwy Gyfarwyddwr, Diogeli’r Amgylchedd – Llywodraeth Cymru

Nick Howard, Uwch Gyfreithiwr y Llywodraeth – Llywodraeth Cymru

Richard Clark, Pennaeth Ansawdd Amgylchedd Lleol – Llywodraeth Cymru

Cofnodion:

5.1 1 Clywodd yr Aelodau dystiolaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd a swyddogion Llywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 22/09/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 6)

6 Bil Drafft Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 22/09/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 5)

5 Bil Drafft Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)- sesiwn dystiolaeth 4

Ben Maizey, Cadeirydd - Sefydliad Siartredig Rheoli Gwastraff (CIWM) Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gadeirydd Sefydliad Siartredig Rheoli Gwastraff (CIWM) Cymru.

 


Cyfarfod: 22/09/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 4)

4 Bil Drafft Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)- sesiwn dystiolaeth 3

Dr Richard Caddell – Darllenydd yn y Gyfraith, Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth - Canolfan Llywodraethiant Cymru,

Prifysgol Caerdydd

Will Henson, Rheolwr Polisi a Materion Allanol - Sefydliad Materion Cymreig  (IWA)

Megan Thomas, Swyddog Polisi ac Ymchwil - Anabledd Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Canolfan Llywodraethiant Cymru, Sefydliad Materion Cymreig, ac Anabledd Cymru.


Cyfarfod: 22/09/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 3)

3 Bil Drafft Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)- sesiwn dystiolaeth 2

Brett John, Dirprwy Bennaeth Polisi (Cymru) - Ffederasiwn Busnesau Bach

David Chapman, Cyfarwyddwr Gweithredol - UK Hospitality Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Ffederasiwn Busnesau Bach, a UK Hospitality Wales.


Cyfarfod: 22/09/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 2)

2 Bil Drafft Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)- sesiwn dystiolaeth 1

Jemma Bere, Rheolwr Polisi ac Ymchwil - Cadwch Gymru'n Daclus

Liz Smith, Swyddog Eiriolaeth a Pholisi - Cyswllt Amgylchedd Cymru

 

Bil Drafft Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Cadwch Gymru'n Daclus a Chyswllt Amgylchedd Cymru.

 


Cyfarfod: 22/09/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 8)

Bil Drafft Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)- ystyried y tystiolaeth a glywyd o dan eitemau 2, 3, 4, a 5

Cofnodion:

8.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a glywyd yn ystod eitemau 2, 3. 4 a 5.

 


Cyfarfod: 22/09/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 6)

6 Bil Drafft Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)

Dogfennau ategol: