Cyfarfodydd

Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 12/10/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4.3)

Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol


Cyfarfod: 12/10/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4.2)

Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical

Gwybodaeth gan y Dirprwy Weinidog


Cyfarfod: 14/09/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3.22)

3.22 Gwasanaethau i blant sydd â phrofiad o ofal: trafod diwygio radical

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/09/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3.20)

3.20 Gwasanaethau i blant sydd â phrofiad o ofal: trafod diwygio radical

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/09/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5.)

Gwasanaethau i blant sydd â phrofiad o ofal: trafod diwygio radical - ystyried y dystiolaeth.

Bydd cyfle i blant a phobl ifanc a wyliodd y cyfarfod o’r oriel gyhoeddus gwrdd â’r Aelodau i drafod y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn.

 


Cyfarfod: 14/09/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2.)

2. Gwasanaethau i blant sydd â phrofiad o ofal: trafod diwygio radical - sesiwn graffu ar waith y Gweinidog

Julie Morgan AS, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol

Albert Heaney, Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol Cymru, Llywodraeth Cymru

Alistair Davey, Dirprwy Gyfarwyddwr, y Gyfarwyddiaeth Galluogi, Gwasanaethau Cymdeithasol ac Integreiddio, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/09/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3.24)

3.24 Gwasanaethau i blant sydd â phrofiad o ofal: trafod diwygio radical

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/09/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3.33)

3.33 Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/09/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3.21)

3.21 Gwasanaethau i blant sydd â phrofiad o ofal: trafod diwygio radical

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/09/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3.23)

3.23 Gwasanaethau i blant sydd â phrofiad o ofal: trafod diwygio radical

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/07/2023 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 10)

Dadl ar y cyd y Pwyllgor Deisebau a’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Gwasanaethau ar gyfer plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal

NDM8327 Jayne Bryant (Gorllewin Casnewydd)

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Deisebau ‘Cefnogi rhieni sydd wedi bod mewn gofal’ a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 02 Mawrth 2023 ac adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, ‘Os nad nawr, pryd? Diwygio radical ar gyfer plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal’, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 24 Mai 2023.

Nodyn: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Deisebau yn y Swyddfa Gyflwyno ar 14 Mehefin 2023 a gosodwyd yr ymateb i'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar 5 Gorffennaf 2023.

Cyd-gyflwynwyr

Jack Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy)

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.39

NDM8327 Jayne Bryant (Gorllewin Casnewydd)

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Deisebau ‘Cefnogi rhieni sydd wedi bod mewn gofal’ a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 02 Mawrth 2023 ac adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, ‘Os nad nawr, pryd? Diwygio radical ar gyfer plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal’, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 24 Mai 2023.

Nodyn: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Deisebau yn y Swyddfa Gyflwyno ar 14 Mehefin 2023 a gosodwyd yr ymateb i'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar 5 Gorffennaf 2023.

Cyd-gyflwynwyr

Jack Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy)

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 


Cyfarfod: 12/07/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4)

Gwasanaethau i blant sydd â phrofiad o ofal: trafod diwygio radical - trafod ymateb Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru cyn y ddadl yn y Cyfarfod Llawn.

4.2 Cytunodd y Pwyllgor i wahodd y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Prif Weinidog am sesiwn graffu ar adroddiad y Pwyllgor ac ymateb Llywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 05/07/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 05/07/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Gwasanaethau i blant sydd â phrofiad o ofal: archwilio diwygio radical

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/05/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 6)

6 Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau yr adroddiad drafft a gwneud newidiadau terfynol. Yn amodol ar newidiadau i’w cytuno’n electronig y tu allan i gyfarfod y Pwyllgor, cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft.

 


Cyfarfod: 03/05/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 03/05/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 03/05/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 03/05/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 03/05/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 03/05/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4)

Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft. Caiff ei drafod ymhellach yn y cyfarfod yr wythnos nesaf.

 


Cyfarfod: 22/03/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 1.)

Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical - trafod y materion allweddol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 09/03/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 7)

7 Gwasanaethau i blant sydd â phrofiad o ofal: archwilio diwygio radical

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 09/03/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 7)

7 Gwasanaethau i blant sydd â phrofiad o ofal: archwilio diwygio radical

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 09/03/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 8)

Gwasanaethau i blant sydd â phrofiad o ofal: archwilio diwygio radical - trafod y dystiolaeth.

Cofnodion:

8.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn flaenorol.

 


Cyfarfod: 09/03/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 6)

6 Gwasanaethau i blant sydd â phrofiad o ofal: archwilio diwygio radical - sesiwn dystiolaeth 14

Julie Morgan AS, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol

Albert Heaney,  Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol Cymru, Llywodraeth Cymru

Alistair Davey, Dirprwy Gyfarwyddwr Galluogi Gwasanaethau Cymdeithasol,  Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Dirprwy Weinidog

6.2 Cytunodd y Dirprwy Weinidog i roi adborth i'r Pwyllgor gan bobl ifanc a oedd wedi cael y cymhorthdal incwm sylfaenol.

 


Cyfarfod: 09/03/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Gwasanaethau i blant sydd â phrofiad o ofal: archwilio diwygio radical - sesiwn dystiolaeth 13

Jan Coles, Pennaeth Gwasanaethau Plant a Theuluoedd Cyngor Sir Caerfyrddin a Chadeirydd newydd Penaethiaid Gwasanaethau Plant Cymru Gyfan (AWHOCs)

Taryn Stephens, Pennaeth Gwasanaeth Plant, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful; ac Is-gadeirydd newydd Penaethiaid Gwasanaethau Plant Cymru Gyfan (AWHOCs)

Sally Jenkins, Cyfarwyddwr Strategol Gwasanaethau Cymdeithasol, Cyngor Dinas Casnewydd

 

Tystiolaeth fideo gan ADSS

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o’r Gymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol (ADSS).

3.2 Cytunodd y Gymdeithas i ddarparu rhagor o wybodaeth am ddatblygu cartref plant fferm y Felin Wynt yn Llanfaches.

3.3 Cytunodd y Cadeirydd i unrhyw gwestiynau heb eu gofyn gael eu hanfon ar gyfer ymateb ysgrifenedig.

 


Cyfarfod: 09/03/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 7)

7 Gwasanaethau i blant sydd â phrofiad o ofal: archwilio diwygio radical

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 09/03/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

Gwasanaethau i blant sydd â phrofiad o ofal: archwilio diwygio radical - trafod y dystiolaeth.

Cofnodion:

5.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn dystiolaeth flaenorol.

 


Cyfarfod: 08/03/2023 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 4)

4 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg mewn cysylltiad â materion tai sy'n wynebu rhieni biolegol a'r rhai sy'n gadael gofal

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2.a. Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg mewn cysylltiad â materion tai sy'n wynebu rhieni biolegol a'r rhai sy'n gadael gofal.

 


Cyfarfod: 02/03/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 6)

6 Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 02/03/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 6)

6 Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 02/03/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 8)

Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical – trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

8.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiynau blaenorol.

 


Cyfarfod: 02/03/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

5 Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical – sesiwn dystiolaeth 12

Lena Smith, Cadeirydd rhwydwaith CLASS Cymru

Dr Hannah Bayfield, Cydymaith Ymchwil, y Ganolfan Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol Plant (CASCADE)

Dirprwy Is-Ganghellor yr Athro Jacqui Boddington, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, ac yn cynrychioli Prifysgolion Cymru

Sophie Douglas, Ymgynghorydd Polisi, Prifysgolion Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan rwydwaith CLASS Cymru a Phrifysgolion Cymru.

 


Cyfarfod: 02/03/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4)

4 Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical – sesiwn dystiolaeth 11

Lee Phillips, Rheolwr Cymru ar gyfer y Gwasanaeth Arian a Phensiynau, a Chadeirydd Fforwm Addysg Ariannol Cymru  

Alan Davies, Pennaeth Gwasanaethau a Ariennir, Cyngor ar Bopeth, Cymru a Lloegr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Fforwm Addysg Ariannol Cymru a Chyngor ar Bopeth Cymru a Lloegr.

 


Cyfarfod: 02/03/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical – sesiwn dystiolaeth 10

Christine Parry, Rheolwr Gwasanaethau Plant, Barnardo's Cymru
Sian Elen Tomos, Prif Swyddog Gweithredol, GISDA

Sam Austin, Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol, Llamau
Yvonne Connelly, Cyfarwyddwr Gweithredol Gorllewin a Gogledd, Llamau

 

 

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 02/03/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical – sesiwn dystiolaeth 9

Jane Shears, Pennaeth Datblygu Proffesiynol, Cymdeithas Gweithwyr Cymdeithasol Prydain (BASW)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas Gweithwyr Cymdeithasol Prydain.

2.2 Cytunodd i ddarparu'r wybodaeth a ganlyn:

- Rhagor o wybodaeth am y prosiect i gefnogi gweithwyr cymdeithasol sydd wedi cymhwyso dramor i gymryd swyddi.

- Dadansoddiad o ganlyniadau arolwg blynyddol 2022 gan gynnwys trosolwg o'r ymatebion gan weithwyr cymdeithasol yng Nghymru yn benodol.

- Sylwadau ar rôl ddeuol gweithwyr cymdeithasol pan fo pryderon diogelu o ran plentyn rhiant sydd â phrofiad o ofal (sef cael rôl ddiogelu ar gyfer plentyn - ar yr un pryd â bod yn rhiant corfforaethol i fam geni â phrofiad o fod mewn gofal).

 


Cyfarfod: 15/02/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 1)

Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical - Digwyddiadau i randdeiliaid [gwahoddiad yn unig]

Bydd digwyddiad preifat gyda phlant a phobl ifanc i drafod ail thema'r ymchwiliad, 'Mewn gofal: Gwasanaethau o safon a chefnogaeth i blant mewn gofal'. Mae'r digwyddiad hwn yn cael ei hwyluso gan Voices from Care.

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Cyfarfu’r aelodau â phlant a phobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal i drafod ansawdd y gofal a’r cymorth yn y system gofal


Cyfarfod: 08/02/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4)

Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical - sesiwn dystiolaeth 8

Vikki Morris, Dirprwy Gyfarwyddwr, y Ganolfan Arloesi ym maes Cyfiawnder

Peter Spinner, Rheolwr Tîm, Cynllun Peilot Llysoedd Teulu Cyffuriau ac Alcohol

Melissa Meindl, Cydymaith Ymchwil, CASCADE, Prifysgol Caerdydd

David Westlake, Uwch Gymrawd Ymchwil, CASCADE, Prifysgol Caerdydd

Cofnodion:


Cyfarfod: 08/02/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 7)

Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiynau blaenorol.

 


Cyfarfod: 08/02/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical - sesiwn dystiolaeth 6

Daljit Kaur Morris, Rheolwr Gweithrediadau, NYAS Cymru, Prosiect Undod

Helen Perry, Rheolwr Gwasanaeth, NYAS Cymru, Prosiect Undod

Mark Carter, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau Plant, Gwasanaeth Babi a Fi Barnardo's

Amy Bainton, Uwch-arweinydd Polisi a Materion Cyhoeddus Cymru, Barnardo’s Cymru

 

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Brosiect Undod NYAS Cymru a Gwasanaeth Babanod a Fi Barnardo's.

2.2 Cytunodd Barnardo's Cymru i ddarparu enghreifftiau o arfer da wrth gynhyrchu asesiadau rhianta o safon mewn modd amserol.

 


Cyfarfod: 08/02/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

5 Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 08/02/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

5 Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 08/02/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical - sesiwn dystiolaeth 7

Y Gwir Anrhydeddus Syr Andrew Mcfarlane, Llywydd yr Is-adran Teuluoedd

Yr Anrhydeddus Mr Ustus Francis, Barnwr Cyswllt Is-adran Teuluoedd Cymru

 

 

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gwir Anrhydeddus Syr Andrew Mcfarlane a'r Anrhydeddus Mr Ustus Francis.

3.2 Cytunodd y Gwir Anrhydeddus Syr Andrew Mcfarlane i ddarparu enghreifftiau o arfer da awdurdodau lleol yn Lloegr sy'n defnyddio'r gwaith cyn y caiff achosion eu cynnal i ddargyfeirio achosion rhag cyrraedd y llys teulu.

 


Cyfarfod: 02/02/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 6)

Gwasanaethau i blant sydd â phrofiad o ofal: archwilio diwygio radical - trafod y dystiolaeth.

Cofnodion:

6.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiynau blaenorol.

 


Cyfarfod: 02/02/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4)

4 Gwasanaethau i blant sydd â phrofiad o ofal: archwilio diwygio radical - sesiwn dystiolaeth 4.

Deborah Jones, Prif Weithredwr, Voices from Care

Emma Phipps-Magill, Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Voices from Care

Sharon Lovell, Prif Swyddog Gweithredol, NYAS Cymru

Ben Twomey, Cyfarwyddwr Polisi a Chyfathrebu, NYAS Cymru 

Jackie Murphy, Prif Weithredwr, Tros Gynnal Plant, Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Voices from Care, Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol (NYAS) Cymru a Tros Gynnal Plant Cymru.

4.2 Cytunodd NYAS Cymru i roi ystadegau i'r Pwyllgor yn ymwneud â nifer y plant a phobl ifanc sydd mewn llety heb ei reoleiddio.

4.3 Cytunodd Voices from Care i ddarparu adroddiad drafft i’r Pwyllgor ar yr ymchwil a wnaed o dan y Cynllun Pan Fydda i’n Barod.

 


Cyfarfod: 02/02/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Gwasanaethau i blant sydd â phrofiad o ofal: archwilio diwygio radical - sesiwn dystiolaeth 3.

Sarah Thomas, Cyfarwyddwr, Rhwydwaith Maethu Cymru
Elizabeth Bryan, Pennaeth Gweithrediadau yng Nghymru, Rhwydwaith Maethu Cymru

Matt Lewis, Rheolwr Gwasanaethau Maethu Therapiwtig Cymru, Gweithredu dros Blant

Rhian Carter, Rheolwr Tîm, Gweithredu dros Blant

Mike Anthony, Rheolwr, TACT Cymru 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gweithredu dros Blant, y Rhwydwaith Maethu a TACT Cymru.

 


Cyfarfod: 02/02/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 1)

Gwasanaethau i blant sydd â phrofiad o ofal: archwilio diwygio radical - digwyddiadau i randdeiliaid [gwahoddedig yn unig]

Bydd digwyddiad preifat i randdeiliaid i drafod ail thema’r ymchwiliad, ‘Mewn gofal: Gwasanaethau o safon a chefnogaeth i blant mewn gofal’.

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Mae’r Aelodau'n cyfarfod â gweithwyr proffesiynol ac academyddion i drafod ansawdd gwasanaethau a chefnogaeth i blant mewn gofal.

 


Cyfarfod: 26/01/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4)

Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical - trafod y dystiolaeth a gafwyd yn y digwyddiad i randdeiliaid

Cofnodion:

4.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod y dystiolaeth a glywodd yn ystod y digwyddiadau i randdeiliaid.

 


Cyfarfod: 26/01/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: Archwilio diwygio radical – digwyddiad i randdeiliaid [gwahoddedigion yn unig]

Bydd dau ddigwyddiad i randdeiliaid, un gyda gweithwyr proffesiynol ac academyddion a’r llall gyda rhieni biolegol. Bydd y ddau yn trafod thema gyntaf yr ymchwiliad, sef ‘cyn gofal - lleihau’n ddiogel nifer y plant yn y system ofal’.

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cyfarfu'r Aelodau â rhieni biolegol, gweithwyr proffesiynol ac academyddion i drafod y maes 'cyn gofal' (lleihau'n ddiogel nifer y plant yn y system ofal) o'r ymchwiliad.

 


Cyfarfod: 18/01/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 6)

Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical - sesiwn dystiolaeth gyda phobl ifanc

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor yr ymchwiliad gyda (Saesneg yn unig) phobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal. 

 


Cyfarfod: 18/01/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 7)

Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywodd yn ystod y sesiwn flaenorol.

 


Cyfarfod: 11/01/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 08/12/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 17/11/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4)

Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical - sesiwn dystiolaeth gyda Chomisiynydd Plant Cymru

Rocio Cifuentes, Comisiynydd Plant Cymru

Kirrin Spiby-Davidson, Pennaeth Dros Dro Polisi a Materion Cyhoeddus

Sara Jermin, Pennaeth Cyfathrebu a Pherfformiad


Cyfarfod: 19/10/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

5 Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 21/09/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 7)

Plant sy'n derbyn gofal a phobl sy'n gadael gofal - trafodaeth bellach ynghylch cwmpas a dull gweithredu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y cylch gorchwyl a dull y Pwyllgor o gynnal yr ymchwiliad. Cytunodd yr Aelodau i ysgrifennu at y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol i gael rhagor o wybodaeth.

 


Cyfarfod: 14/07/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 6)

Plant sy'n derbyn gofal a phobl sy'n gadael gofal - trafod y cwmpas a’r dull gweithredu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y cwmpas a’r dull gweithredu ar gyfer yr ymchwiliad. Cytunwyd y byddai papur manylach yn cael ei ystyried yn nhymor yr hydref.