Cyfarfodydd

NDM8023 Dadl: Darlledu

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 14/06/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 9)

Dadl: Darlledu

NDM8023 Lesley Griffiths (Wrecsam)

Cynnig bod y Senedd:

1. Yn croesawu creu’r panel arbenigol a fydd yn ymchwilio i sefydlu Awdurdod Darlledu a Chyfathrebu cysgodol i Gymru.

2. Yn nodi bod y Cytundeb Cydweithio rhwng Plaid Cymru a Llywodraeth Cymru yn datgan eu bod yn gytûn y dylid datganoli pwerau darlledu a chyfathrebu i’r Senedd.

Y Cytundeb Cydweithio

Cyd-gyflwynydd
Sian Gwenllian (Arfon)

Cyflwynwyd y gwelliant canlynol:

Gwelliant 1 - Darren Millar (Gorllewin Clwyd)

Dileu pwynt 1.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.04

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig a’r gwelliannau o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM8023 Lesley Griffiths (Wrecsam)

Cynnig bod y Senedd:

1. Yn croesawu creu’r panel arbenigol a fydd yn ymchwilio i sefydlu Awdurdod Darlledu a Chyfathrebu cysgodol i Gymru.

2. Yn nodi bod y Cytundeb Cydweithio rhwng Plaid Cymru a Llywodraeth Cymru yn datgan eu bod yn gytûn y dylid datganoli pwerau darlledu a chyfathrebu i’r Senedd.

Y Cytundeb Cydweithio

Cyd-gyflwynnydd
Sian Gwenllian (Arfon)

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

Gwelliant 1 - Darren Millar (Gorllewin Clwyd)

Dileu pwynt 1.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

38

54

Gwrthodwyd gwelliant 1.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig.

NDM8023 Lesley Griffiths (Wrecsam)

Cynnig bod y Senedd:

1. Yn croesawu creu’r panel arbenigol a fydd yn ymchwilio i sefydlu Awdurdod Darlledu a Chyfathrebu cysgodol i Gymru.

2. Yn nodi bod y Cytundeb Cydweithio rhwng Plaid Cymru a Llywodraeth Cymru yn datgan eu bod yn gytûn y dylid datganoli pwerau darlledu a chyfathrebu i’r Senedd.

Y Cytundeb Cydweithio

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

16

54

Derbyniwyd y cynnig.