Cyfarfodydd

Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Banc Seilwaith y DU

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 13/07/2022 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 2.7)

2.7 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 13/07/2022 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 2.8)

2.8 Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Busnes

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 13/07/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 3)

3 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Banc Seilwaith y DU

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 07/07/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 7)

7 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Banc Seilwaith y DU

Dogfennau ategol:

FIN(6)-16-22 P10 – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Banc Seilwaith y DU

FIN(6)-16-22 P11 – Amserlen Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Banc Seilwaith y DU

FIN(6)-16-22 P12 - Llythyr gan Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith at y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol - 30 Mehefin 2022

Nodyn cyngor cyfreithiol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Banc Seilwaith y DU a chytunwyd i gyflwyno adroddiad.

 


Cyfarfod: 04/07/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 9.)

9. Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Banc Seilwaith y DU

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 30/06/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 9.)

9. Ystyried dull gweithredu ar gyfer y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil Banc Seilwaith y DU

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 22/06/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 6)

6 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Banc Seilwaith y DU

Dogfennau ategol:

FIN(6)-14-22 P2 – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Banc Seilwaith y DU

FIN(6)-14-22 P3 – Amserlen Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Banc Seilwaith y DU

Nodyn cyngor cyfreithiol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn ystyried y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Banc Seilwaith y DU.