Cyfarfodydd

Fframwaith cyffredin dros dro ar gyfer safonau cyfansoddiadol bwyd a labelu

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 21/09/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 6)

6 Ymateb gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant ynghylch y fframwaith cyffredin dros dro ar gyfer Safonau Cyfansoddiadol a Labelu Bwyd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 

6.7 Nododd y Pwyllgor yr ymateb.

 


Cyfarfod: 21/09/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 6)

6 Llythyr at y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant ynghylch y fframwaith cyffredin dros dro ar gyfer Safonau Cyfansoddiadol a Labelu Bwyd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 

6.6 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 20/06/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 5)

5 Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol at y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant: Fframwaith cyffredin dros dro ar gyfer safonau cyfansoddiadol bwyd a labelu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol at y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant.

 


Cyfarfod: 19/05/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 10)

10 Fframwaith cyffredin dros dro ar gyfer safonau cyfansoddiadol bwyd a labelu: trafod y llythyr drafft

Papur 6 – llythyr drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Cytunodd y Pwyllgor i drafod y llythyr drafft mewn rhagor o fanylder drwy e-bost.

 


Cyfarfod: 19/05/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 8)

8 Ymateb gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant i'r Cadeirydd ynghylch y fframwaith cyffredin dros dro ar gyfer labelu, cyfansoddiad a safonau sy'n gysylltiedig â bwyd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.2 Nododd y Pwyllgor yr ymateb.

 


Cyfarfod: 19/05/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 8)

8 Llythyr gan y Cadeirydd at y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant ynghylch y fframwaith cyffredin dros dro ar gyfer labelu, cyfansoddiad a safonau sy'n gysylltiedig â bwyd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 21/03/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 4)

4 Fframwaith cyffredin dros dro ar gyfer safonau cyfansoddiadol bwyd a labelu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol at y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant.

 


Cyfarfod: 14/03/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 7)

7 Gohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant at y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Fframwaith cyffredin dros dro ar gyfer labelu cysylltiedig â maeth, cyfansoddiad a safonau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant at y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon.

 


Cyfarfod: 10/03/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Lles at y Cadeirydd ynghylch y fframwaith cyffredin dros dro ar gyfer labelu, cyfansoddiad a safonau sy'n gysylltiedig â maeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.6 Nododd y Pwyllgor y llythyr.