Cyfarfodydd

Ansawdd dŵr a gollyngiadau carthion

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 18/01/2024 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 3)

3 Ansawdd dŵr a gollyngiadau carthion

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/01/2024 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 6)

6 Trafod adroddiad drafft ar berfformiad Dŵr Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft, a chytuno arno, yn amodol ar fân newidiadau.


Cyfarfod: 13/12/2023 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 4)

4 Gollwng carthion a gorlifoedd stormydd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 15/11/2023 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 4)

4 Ansawdd dŵr a gollyngiadau carthion

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 09/11/2023 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 7)

Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2, 3 a 4

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2, 3 a 4.


Cyfarfod: 09/11/2023 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 4)

4 Ansawdd dŵr - Sesiwn dystiolaeth gydag Ofwat

David Black, Prif Weithredwr, Ofwat

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan o gynrychiolwyr o Ofwat.


Cyfarfod: 09/11/2023 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 3)

3 Ansawdd dŵr - Sesiwn dystiolaeth gyda Chyfoeth Naturiol Cymru

Gareth O'Shea, Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau, Cyfoeth Naturiol Cymru

Mark Squire, Prif Gynghorwr, Prosiectau Strategol, Cyfoeth Naturiol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan o gynrychiolwyr o Cyfoeth Naturiol Cymru.


Cyfarfod: 09/11/2023 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 2)

2 Ansawdd dŵr - Sesiwn dystiolaeth gyda Dŵr Cymru Welsh Water

Peter Perry, Prif Swyddog Gweithredol, Dŵr Cymru Welsh Water

Mike Davies, Prif Swyddog Ariannol, Dŵr Cymru Welsh Water

Steve Wilson, Rheolwr Gyfarwyddwr Gwasanaethau Dŵr Gwastraff, Dŵr Cymru Welsh Water

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan o gynrychiolwyr o Dŵr Cymru.


Cyfarfod: 13/09/2023 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 4)

4 Israddio Dŵr Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 04/05/2023 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 5)

5 Llygredd dŵr yn afonydd a moroedd Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/01/2023 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 5)

5 Systemau gorlif storm yng Nghymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 15/06/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith - Adroddiad ar orlifoedd stormydd yng Nghymru

NDM8024 Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru)

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith: ‘Adroddiad ar orlifoedd stormydd yng Nghymru’, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 15 Mawrth 2022.

Noder: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 8 Mehefin 2022.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.43

NDM8024 Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru)

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith: ‘Adroddiad ar orlifoedd stormydd yng Nghymru’, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 15 Mawrth 2022.

Noder: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 8 Mehefin 2022.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 15/06/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 4)

4 Ansawdd dŵr a gollyngiadau carthion: Adroddiad ar orlifoedd stormydd yng Nghymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 26/05/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 5)

5 Ansawdd dŵr a gollyngiadau carthion: gorlifoedd stormydd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 28/04/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 6)

6 Adroddiad y Pwyllgor ar orlifoedd stormydd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 03/03/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 10)

10 Gollyngiadau carthion o orlifoedd stormydd: trafod adroddiad drafft y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd arno.

 


Cyfarfod: 03/02/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 6)

Ansawdd dŵr a gollyngiadau carthion – ystyried y dystiolaeth a glywyd o dan eitemau 2 a 3

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod sesiynau 2 a 3.


Cyfarfod: 03/02/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 3)

3 Ansawdd dŵr a gollyngiadau carthion – sesiwn dystiolaeth 2

James Jesic, Rheolwr Gyfarwyddwr – Hafren Dyfrdwy

Eleri Rees, Cyfarwyddwr Strategaeth a Rheoleiddio – Dŵr Cymru

Steve Wilson, Rheolwr Gyfarwyddwr Gwasanaethau Dŵr Gwastraff Dŵr Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Hafren Dyfrdwy a Dŵr Cymru.


Cyfarfod: 03/02/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 2)

2 Ansawdd dŵr a gollyngiadau carthion – sesiwn dystiolaeth 1

David Black, Prif Weithredwr Dros Dro – Ofwat

Gwenllian Roberts, Cyfarwyddwr Cymru – Ofwat

Mark Squire, Rheolwr Dŵr Cynaliadwy Cyfoeth Naturiol Cymru

Sian Williams, Pennaeth Gweithrediadau Gogledd Cymru – Cyfoeth Naturiol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Ofwat a Chyfoeth Naturiol Cymru.


Cyfarfod: 20/01/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 5)

5 Gollyngiadau carthion

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 09/12/2021 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 6)

6 Carthion yn gollwng o orlifoedd stormydd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 09/12/2021 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 6)

6 Gollyngiadau carthion

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 25/11/2021 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 3)

3 Carthion yn gollwng o orlifoedd stormydd

Dogfennau ategol: