Cyfarfodydd

Cymwysterau Cymru - Adroddiad Blynyddol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 11/01/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Cymwysterau Cymru - Adroddiad Blynyddol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 08/12/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Craffu ar Adroddiad Blynyddol Cymwysterau Cymru 2021 - 2022

David Jones, Cadeirydd, Cymwysterau Cymru

Philip Blaker, Prif Weithredwr, Cymwysterau Cymru

 

Cymwysterau Cymru - Adroddiad Blynyddol 2021-22

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Holodd y Pwyllgor Gymwysterau Cymru ynghylch ei Adroddiad Blynyddol.

2.2 Cytunodd y Cadeirydd i unrhyw gwestiynau heb eu gofyn gael eu hanfon ar gyfer ymateb ysgrifenedig.

 


Cyfarfod: 25/05/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4)

4 Cymwysterau Cymru - diweddariad ar flaenoriaethau [rhan 2]

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1. Cafodd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf gan Gymwysterau Cymru am ddiwygiadau ôl 16 ac arholiadau haf 2022.  

 


Cyfarfod: 27/04/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4)

4 Cymwysterau Cymru – diweddariad ar flaenoriaethau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio gan Gymwysterau Cymru

 


Cyfarfod: 02/12/2021 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4)

Craffu ar Adroddiad Blynyddol Cymwysterau Cymru ar gyfer 2020 - 2021 – trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn flaenorol.