Cyfarfodydd

P-06-1219 Dylid gosod cerflun coffa o’r canwr Affricanaidd-Americanaidd Paul Robeson yn y Cymoedd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 29/11/2021 - Y Pwyllgor Deisebau (Eitem 4)

4 P-06-1219 Dylid gosod cerflun coffa o Paul Robeson yn y Cymoedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor fod y Dirprwy Weinidog wedi egluro safbwynt Llywodraeth Cymru, a bod y deisebydd wedi derbyn yr eglurhad hwn. Felly, cytunodd y Pwyllgor i gau'r ddeiseb a diolch i'r deisebydd. 

 

Ynghyd â chau'r ddeiseb, gofynnodd y Pwyllgor i'r tîm clercio ddarparu gwybodaeth i’r deisebydd gan y gwasanaeth ymchwil, ynghylch gwneud cais am gyllid ar gyfer y cerflun. Yn ogystal, gofynnodd y Pwyllgor i’r Tîm Clercio ddymuno pob llwyddiant i’r deisebydd.